Zawierając umowę ubezpieczenia AC z naszym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, możemy mieć pewność, że pokryje ono szkody po zdarzeniu drogowym (stłuczce, wypadku, czy kolizji). Najczęściej, gdy dochodzi do takiego zdarzenia na terenie Polski nie mamy większych problemów z likwidacją szkody AC. Problem zaczyna się wtedy, gdy do wypadku dochodzi poza granicami Polski np. na terenie Niemiec. Wówczas powstaje duży problem, najczęściej nie wiemy jak w takim przypadku postąpić i transportujemy uszkodzony samochód do Polski, co jest kłopotliwe i zajmuje dużo czasu. Aby zaoszczędzić sobie kłopotu powinniśmy zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT i, po uzyskaniu zgody ze strony swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zlecić im wykonanie opinii technicznej uszkodzeń naszego samochodu na terenie Niemiec w celu likwidacji szkody AC. Możemy wówczas zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ zgodnie z procedurami pracownik sieci MOTOEXPERT powinien dokonać oględzin naszego samochodu i wykonać opinię techniczną w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej bez problemów wydają takie zgody, wiedząc, że wykonana przez pracownika sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT opinia techniczna będzie wykonana w sposób fachowy, zgodny z polskimi wymogami i polskim prawem, będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz zostanie wykonana w języku polskim. Takie właśnie opinie techniczne, wykonane przez pracowników sieci MOTOEXPERT są w pełni uznawane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe i staja się podstawą wypłaty odszkodowania za szkodę AC. Koszt wykonania takiej opinii technicznej przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest, po zaakceptowaniu jej wykonania przez nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nam zwracany z naszej polisy.

Problem rodzi się wtedy, kiedy nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chce wyrazić zgody na to, aby opinię techniczną wykonać w Niemczech, bez konieczności przewożenia samochodu do Polski i zlecić jej wykonanie rzeczoznawcy MOTOEXPERT. Możemy wówczas próbować przekonać naszego ubezpieczyciela, informując go o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT oraz o tym, jakie odniesiemy korzyści, jeżeli likwidację szkody AC rozpoczniemy niezwłocznie, jeszcze na terenie Niemiec.

ZAPYTAJ EKSPERTA