Rzeczoznawcy Samochodowi MOTOEXPERT

Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT  prowadząci działalność na terenie Niemiec, Polski, Austrii i innach krajach, która zrzesza i współpracuje z gronem m.in. niemieckich i polskich rzeczoznawców techniki samochodowej, świadczących wyłącznie niezależne usługi rzeczoznawcze.

Głównym profilem działalności Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej motoexpert i Sieci Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT jest opiniowanie i wycena szkód komunikacyjnych, jakie każdego roku mają miejsce na terenie Niemiec i krajów Unii Europejskiej. Struktura działalności MOTOEXPERT pozwala na udzielenie fachowej pomocy technicznej osobom poszkodowanym wskutek niezawinionych zdarzeń drogowych, w których ponieśli oni straty materialne w postaci zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu.

Warto zaznaczyć, że swoją ofertę Sieć MOTOEXPERT kieruje w dużej mierze do polskich kierowców podróżujących za granicę pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych. Z reguły, kiedy poszkodowanym nie z własnej winy zostaje polski kierowca, niezbędna może okazać się fachowa pomoc eksperta (rzeczoznawcy samochodowego) w kraju miejsca zdarzenia. W tej sytuacji, w celu zasięgnięcia porady lub uzsykania niezbędnych informacji, sieć MOTOEXPERT zaprasza do kontaktu z centralą firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich poszkodowanych Sieć MOTOEXPERT oferuje szereg rozwiązań techniczno-prawnych, z których mogą skorzystać Polscy, którym przydarzył się wypadek lub kolizja drogowa np. na terenie Niemiec. Najbardziej atrakcyjnym i popularnym rozwiązaniem, jakie przewiduje Sieć MOTOEXPERT dla swoich polskich klientów, jest możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego.

Sieć MOTOEXPERT zaprasza do kontaktu wszystkie osoby poszkodowane w niezawinionych zdarzeniach drogowych, które pragną skorzystać z pomocy np. niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. W centrali Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT dysponuje  np. polskojęzycznymi pracownikami, którzy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji o rozwiązaniach przewidzianych dla Klientów.

MOTOEXPERT Zaprasza!

Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT ®

Verband Internationaler Kraftfahrzeug Sachverständigen MOTOEXPERT®

Association of International motor vehicle Experts MOTOEXPERT ®

Are you looking for automobile expert Berlin, car expert Stuttgart or car expert Essen or München or any other place in Germany? Then you are right with us.

ZAPYTAJ EKSPERTA