Rzeczoznawcy Samochodowi MOTOEXPERT

Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT  prowadząci działalność na terenie Niemiec, Polski, Austrii i innach krajach, która zrzesza i współpracuje z gronem m.in. niemieckich i polskich rzeczoznawców techniki samochodowej, świadczących wyłącznie niezależne usługi rzeczoznawcze.

Rzeczoznawca Samochodowy może wykonać oględziny pojazdu np. w mastach takich jak : Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Mannheim, Karlsruhe, Münster, Wiesbaden, Augsburg, Aachen, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Braunschweig, Chemnitz, Kiel, Krefeld, Halle, Magdeburg, Freiburg im Breisgau, Mainz, Saarbrücken, Erfurt, Heidelberg, Osnabrück, Solingen, Ludwigshafen am Rhein, Leverkusen, Oldenburg, Neuss, Potsdam, Paderborn, Heilbronn, Darmstadt, Regensburg, Würzburg.

Głównym profilem działalności Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej motoexpert i Sieci Rzeczoznawców Samochodowych MOTOEXPERT jest opiniowanie i wycena szkód komunikacyjnych, jakie każdego roku mają miejsce na terenie Niemiec i krajów Unii Europejskiej. Struktura działalności MOTOEXPERT pozwala na udzielenie fachowej pomocy technicznej osobom poszkodowanym wskutek niezawinionych zdarzeń drogowych, w których ponieśli oni straty materialne w postaci zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu.

Warto zaznaczyć, że swoją ofertę Sieć MOTOEXPERT kieruje w dużej mierze do polskich kierowców podróżujących za granicę pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych. Z reguły, kiedy poszkodowanym nie z własnej winy zostaje polski kierowca, niezbędna może okazać się fachowa pomoc eksperta (rzeczoznawcy samochodowego) w kraju miejsca zdarzenia. W tej sytuacji, w celu zasięgnięcia porady lub uzsykania niezbędnych informacji, sieć MOTOEXPERT zaprasza do kontaktu z centralą firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich poszkodowanych Sieć MOTOEXPERT oferuje szereg rozwiązań techniczno-prawnych, z których mogą skorzystać Polscy, którym przydarzył się wypadek lub kolizja drogowa np. na terenie Niemiec. Najbardziej atrakcyjnym i popularnym rozwiązaniem, jakie przewiduje Sieć MOTOEXPERT dla swoich polskich klientów, jest możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego.

Sieć MOTOEXPERT zaprasza do kontaktu wszystkie osoby poszkodowane w niezawinionych zdarzeniach drogowych, które pragną skorzystać z pomocy np. niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego. W centrali Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT dysponuje  np. polskojęzycznymi pracownikami, którzy chętnie przyjmą zgłoszenie i udzielą informacji o rozwiązaniach przewidzianych dla Klientów.

MOTOEXPERT Zaprasza!

Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT ®

Verband Internationaler Kraftfahrzeug Sachverständigen MOTOEXPERT®

Association of International motor vehicle Experts MOTOEXPERT ®

Rzeczoznawca Samochodowy może wykonać oględziny pojazdu np. w mastach takich jak : Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Mannheim, Karlsruhe, Münster, Wiesbaden, Augsburg, Aachen, Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Braunschweig, Chemnitz, Kiel, Krefeld, Halle, Magdeburg, Freiburg im Breisgau, Mainz, Saarbrücken, Erfurt, Heidelberg, Osnabrück, Solingen, Ludwigshafen am Rhein, Leverkusen, Oldenburg, Neuss, Potsdam, Paderborn, Heilbronn, Darmstadt, Regensburg, Würzburg.

ZAPYTAJ EKSPERTA