Przeskocz do treści

Nie jest konieczne zgłoszenie szkody drogowej po wypadku za granicą od razu, może nastąpić to dopiero po powrocie do Polski. Najczęściej poszkodowani w wypadkach za granicą Polacy zgłaszają taką szkodę do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tego z którym zawarli umowę ubezpieczenia OC lub do znajdującego się w Polsce reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (towarzystwa sprawcy wypadku). Nie są to jednak dobre rozwiązania, bo w obydwóch przypadkach osoby poszkodowane w wyniku wypadku za granicą mogą napotkać pewne trudności.

Pierwszym i chyba największym rozczarowaniem, jakie może spotkać poszkodowanego w wypadku samochodowym za granicą Polaka jest najczęściej brak pomocy ze strony własnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Uważają one, że jeżeli do szkody doszło za granicą to nie mają obowiązku pomocy w pośrednictwie z właściwym zagranicznym Towarzystwem Ubezpieczeniowym i odsyłają poszkodowanych do reprezentanta w Polsce właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tu z kolei poszkodowani napotykają trudności spowodowane zbyt długim czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Obydwa przedstawione wyżej rozwiązania nie są do końca korzystne. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie zagranicznej szkody drogowej bezpośrednio do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawy wypadku za granicą.

W jaki sposób zgłosić szkodę do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Aby zaoszczędzić sobie wielu nieprzewidzianych trudności warto skorzystać z usług i proponowanych rozwiązań jakie proponują pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. W ramach swojej szerokiej działalności zajmują się również likwidacją zagranicznych szkód drogowych obywateli innych krajów w tym i Polski. Współpracujący z nimi polskojęzyczni adwokaci chętnie pomagają poszkodowanym Polakom w bezpośrednich kontaktach z zagranicznymi (niemieckimi) Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, pomagając im w znalezieniu właściwego sprawcy wypadku oraz w zgłoszeniu powstałej szkody. Natomiast pracownicy sieci MPTOEXPERT od lat zajmują się wykonywaniem niezależnych opinii technicznych i kosztorysów napraw samochodów poszkodowanych Polaków.

Skorzystanie z usług pracowników sieci MOTOEXPERT pozwoli na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę, przez zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe, należnego odszkodowanie, które zostanie wypłacone na podstawie perfekcyjnie wykonanej opinii technicznej i będzie możliwie najwyższe.

W obecnych czasach mimo bardzo dużej konkurencji bardzo trudno w Polsce znaleźć dobry warsztat blacharsko-lakierniczy, którego pracownicy wykonują swoje usługi w sposób fachowy i dokładny. Odbierając naprawiony samochód rzadko kto sprawdza dokładnie wykonanie naprawy blacharsko-lakierniczej bezwzględnie ufając, że oddał swój samochód w ręce fachowców. Po czasie, w trakcie użytkowania okazuje się że samochód został naprawiony niedokładnie, niestarannie wówczas najczęściej jest już za późno na reklamacje ponieważ poszkodowany właściciel samochodu w takim przypadku musi najpierw udowodnić, że usterka jest błędem w sztuce, a nie wynikiem użytkowania samochodu w międzyczasie. W takim przypadku pozostaje poszkodowanemu dochodzenie swoich praw na drodze dowodowo-prawnej, która jest zazwyczaj kosztowna i czasochłonna dlatego większość rezygnuje z dochodzenia swoich praw właśnie w ten sposób.

Co robić gdy na skutek wypadku jesteśmy zmuszeni oddać uszkodzony samochód do warsztatu blacharsko-lakierniczego.

Aby mieć pewność, że zlecona usługa zostanie wykonana w sposób fachowy i dokładny a samochód będzie prezentował się tak jak przed wypadkiem, warto się dobrze zastanowić jaki warsztat blacharsko-lakierniczy wybrać. Najlepiej aby to był certyfikowany i fachowy warsztat znajdujący się w regionie zamieszkania poszkodowanego.

Jaki warsztat w blacharsko-lakierniczy znajdujący się w danym regione wybrać?

Aby ułatwić poszukiwania właściwego warsztatu blacharsko-lakierniczego firma MOTOEXPERT, ramach programu „Perfekcyjny Warsztat” zweryfikowała ponad 520 serwisów dilerskich i warsztatów blacharsko-lakierniczych w Polsce. Okazało się, że wysokie wymagania jakie stawiali badanym warsztatom pracownicy sieci MOTOEXPERT spełniło tylko 82. Warsztaty te otrzymały certyfikaty MOTOEXPERT.

Otrzymane certyfikaty świadczą o tym, że firmy te spełniają bardzo wysokie wymagania oraz wydają swoim klientom 5-letnią gwarancję na swoje usługi , w tym również na usługi lakiernicze, oferują auto zastępcze na czas naprawy uszkodzonego samochodu jednocześnie rozliczając koszty naprawy takiego auto bezpośrednio z polskimi lub niemieckimi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Adresy firm posiadających certyfikat MOTOEXPERT można uzyskać zwracając się bezpośrednio do polskojęzycznych pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT drogą e-mailowa na adres : info@MOTOEXPERT.com.pl

Jeżeli staliśmy się uczestnikami wypadku samochodowego za granicami Polski np. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii najczęściej pierwszą rzeczą jaką w takim przypadku robimy to zgłaszamy szkodę do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Problem zaczyna się wtedy kiedy nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest zainteresowane udzieleniem nam pomocy w procesie likwidacji szkody. Teoretycznie ma do tego prawo, ponieważ jeżeli wypadek drogowy wydarzył się nie z naszej winy to stroną odpowiedzialną za likwidację szkody będzie zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Wobec tego okazuje się że szkodę po wypadku samochodowym za granicą powinniśmy zgłosić do reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Zgłoszenie szkody po wypadku za granicą do reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku z kolei wydłuża czas likwidacji szkody, ponieważ znajdujący się na terenie Polski reprezentant zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego to zagraniczne Towarzystwo tylko reprezentuje, więc nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Za jego pośrednictwem tylko następuje zgłoszenie szkody a cała dokumentacja związana z wypadkiem przesyłana jest bezpośrednio do centrali zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wszystkie te procedury z wydłużają czas likwidacji szkody lub otrzymania należnego odszkodowania.

Aby skrócić czas likwidacji powstałej za granicą (w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii) szkody i zaoszczędzić sobie stresów związanych z załatwianiem wszystkich niezbędnych formalności warto po pomoc zwrócić się do pracowników sieci MOTOEXPERT oraz do współpracujących z siecią MOTOEXPERT niemieckich adwokatów. Możemy do nich zgłosić powstałą za granicą szkodę a polskojęzyczni pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT zajmą się naszym samochodem, załatwią za nas wszystkie niezbędne formalności wykonają nam potrzebne opinie techniczne i kosztorysy, które są bez problemu akceptowane przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, skontaktują się i załatwią wszystkie problematyczne sprawy i kwestie odszkodowań bezpośrednio z zagranicznym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wszystkie te podjęte przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działania skrócą nam czas oczekiwania na wypłatę należnego odszkodowania za wypadek za granicą (w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii).

Kosztorys napraw uszkodzonego samochodu po wypadku komunikacyjnym w Niemczech jest dokumentem, który określa sposób naprawy uszkodzonego samochodu, powinien uwzględniać również wszystkie części które należy wymienić na nowe oraz te które nadają się do naprawy. Kosztorys naprawy jest również podstawą do wypłaty odszkodowania za powstałe w wyniku wypadku lub kolizji drogowej szkody dzięki któremu możemy dokonać napraw.
Większość obywateli naszego kraju ulegający wypadkom komunikacyjnym na terenie Niemiec zleca wykonanie kosztorysu naprawy, po przetransportowaniu uszkodzonego samochodu do Polski, polskiemu ekspertowi. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że możliwe jest zlecenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu jeszcze na terenie Niemiec, bezpośrednio po wypadku, bez konieczności żmudnego i czasochłonnego transportowania uszkodzonego samochodu do Polski. Zlecenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu ekspertowi jest niezmiernie korzystne dla Polaków, ponieważ uwzględnia on niemieckie stawki roboczo-godzinowe, które zasadniczo są o wiele wyższe niż polskie stawki roboczo-godzinowe, a co za tym idzie, wypłacone odszkodowanie za szkody komunikacyjne jest wyższe niż to, które zostałyby wypłacone w Polsce.

Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT.

Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT są czasami jedynymi kosztorysami wykonanymi po wypadku lub kolizji drogowej na terenie Niemiec i stają się podstawą wypłaty odszkodowania. Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT zawierają nie tylko korzystne stawki niemieckie ale wskazania dotyczące napraw. Jasno wskazane są również części, które można naprawić oraz te które należy wymienić na nowe ponadto określa wszystkie niezbędne prace naprawcze zgodnie z ukierunkowaniami producenta samochodu.
Jeżeli zlecimy wykonanie kosztorysu napraw rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT będziemy mieć gwarancję, że zostanie wykonany wg niemieckich stawek roboczo-godzinnych, będzie zawierał wszystkie kompletne informacje o uszkodzeniach i zalecenia dotyczące napraw uszkodzonych części oraz wymianie ich na nowe zgodnie ze stanem faktycznym. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wypłacone na podstawie kosztorysu napraw odszkodowanie będzie możliwie najwyższe i wystarczy nam na naprawę samochodu.