Nie jest konieczne zgłoszenie szkody drogowej po wypadku za granicą od razu, może nastąpić to dopiero po powrocie do Polski. Najczęściej poszkodowani w wypadkach za granicą Polacy zgłaszają taką szkodę do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tego z którym zawarli umowę ubezpieczenia OC lub do znajdującego się w Polsce reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (towarzystwa sprawcy wypadku). Nie są to jednak dobre rozwiązania, bo w obydwóch przypadkach osoby poszkodowane w wyniku wypadku za granicą mogą napotkać pewne trudności.

Pierwszym i chyba największym rozczarowaniem, jakie może spotkać poszkodowanego w wypadku samochodowym za granicą Polaka jest najczęściej brak pomocy ze strony własnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Uważają one, że jeżeli do szkody doszło za granicą to nie mają obowiązku pomocy w pośrednictwie z właściwym zagranicznym Towarzystwem Ubezpieczeniowym i odsyłają poszkodowanych do reprezentanta w Polsce właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tu z kolei poszkodowani napotykają trudności spowodowane zbyt długim czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Obydwa przedstawione wyżej rozwiązania nie są do końca korzystne. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie zagranicznej szkody drogowej bezpośrednio do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawy wypadku za granicą.

W jaki sposób zgłosić szkodę do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Aby zaoszczędzić sobie wielu nieprzewidzianych trudności warto skorzystać z usług i proponowanych rozwiązań jakie proponują pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. W ramach swojej szerokiej działalności zajmują się również likwidacją zagranicznych szkód drogowych obywateli innych krajów w tym i Polski. Współpracujący z nimi polskojęzyczni adwokaci chętnie pomagają poszkodowanym Polakom w bezpośrednich kontaktach z zagranicznymi (niemieckimi) Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, pomagając im w znalezieniu właściwego sprawcy wypadku oraz w zgłoszeniu powstałej szkody. Natomiast pracownicy sieci MPTOEXPERT od lat zajmują się wykonywaniem niezależnych opinii technicznych i kosztorysów napraw samochodów poszkodowanych Polaków.

Skorzystanie z usług pracowników sieci MOTOEXPERT pozwoli na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę, przez zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe, należnego odszkodowanie, które zostanie wypłacone na podstawie perfekcyjnie wykonanej opinii technicznej i będzie możliwie najwyższe.

ZAPYTAJ EKSPERTA