Jak zachować sie po wypadku drogowego na terenie Niemiec?

Wraz z otwarciem granic zwiększyła się liczba Polaków przybywających na terenie Niemiec. Z tego względu coraz częściej zdarzają się wypadki i kolizje drogowe z udziałem Polaków, do których dochodzi na terenie Niemiec. Niestety niewielu obywateli polskich wie, jak się w takim przypadku zachować.

Oto kilka podstawowych zasad, co należy zrobić, gdy doszło do wypadku drogowego na terenie Niemiec:

  • Kierowca, któremu przydarzył się wypadek samochodowy na terenie Niemiec powinien w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce wypadku;
  • Powinien udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku lub, jeżeli ich stan tego wymaga, wezwać pogotowie;
  • Następnie należy zabezpieczyć wszystkie możliwe do zebrania dowody, które będą potrzebne podczas procesu o odszkodowanie; jeżeli jest to możliwe sfotografować miejsce wypadku oraz szkody jakich doznał pojazd;
  • Należy spisać adresy i telefony świadków wypadku, ponieważ mogą okazać się potrzebne;
  • Powinno się spisać protokół opisujący dokładnie przebieg samego wypadku z dokładną rekonstrukcją zdarzeń;
  • Zawsze, jeżeli coś wzbudzi nasze podejrzenia lub, gdy nie ma porozumienia ze sprawcą wypadku drogowego, sprawca wypadku jest obcokrajowcem bądź nie ma ubezpieczenia lub znajduje się w stanie nietrzeźwym, należy wezwać policję;
  • Ważnie jest, aby zanotować numer zgłoszenia wypadku samochodowego na terenie Niemiec, ułatwi to nam później ewentualny kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Jeżeli ulegniemy wypadkowi samochodowymi na terenie Niemiec swoich praw do odszkodowania mozemy dochodzić na terenie tego Niemiec, w którym zdarzył się wypadek czy kolizja.  Poszkodowany ma prawo na swego rzeczoznawcy samochodwego w Nimeczech i moze  niezwłocznie skontaktować z Rzeczoznawca MOTOEXPERT. MOTOEXPERT na podstawie danych z wypadku oraz danych sprawcy poinformuje nas, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym jest ubezpieczony sprawca wypadku w Niemczech oraz.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na naprawę i dochodzenie odszkodowania na terenie Niemiec, możemy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy, jeżeli to jest niemożliwe konsultant MOTOEXPERT poinformuje telefonicznie, co dalej robić. 

ZAPYTAJ EKSPERTA