Jeżeli staliśmy się uczestnikami wypadku samochodowego za granicami Polski np. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii najczęściej pierwszą rzeczą jaką w takim przypadku robimy to zgłaszamy szkodę do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Problem zaczyna się wtedy kiedy nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest zainteresowane udzieleniem nam pomocy w procesie likwidacji szkody. Teoretycznie ma do tego prawo, ponieważ jeżeli wypadek drogowy wydarzył się nie z naszej winy to stroną odpowiedzialną za likwidację szkody będzie zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Wobec tego okazuje się że szkodę po wypadku samochodowym za granicą powinniśmy zgłosić do reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Zgłoszenie szkody po wypadku za granicą do reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku z kolei wydłuża czas likwidacji szkody, ponieważ znajdujący się na terenie Polski reprezentant zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego to zagraniczne Towarzystwo tylko reprezentuje, więc nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Za jego pośrednictwem tylko następuje zgłoszenie szkody a cała dokumentacja związana z wypadkiem przesyłana jest bezpośrednio do centrali zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wszystkie te procedury z wydłużają czas likwidacji szkody lub otrzymania należnego odszkodowania.

Aby skrócić czas likwidacji powstałej za granicą (w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii) szkody i zaoszczędzić sobie stresów związanych z załatwianiem wszystkich niezbędnych formalności warto po pomoc zwrócić się do pracowników sieci MOTOEXPERT oraz do współpracujących z siecią MOTOEXPERT niemieckich adwokatów. Możemy do nich zgłosić powstałą za granicą szkodę a polskojęzyczni pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT zajmą się naszym samochodem, załatwią za nas wszystkie niezbędne formalności wykonają nam potrzebne opinie techniczne i kosztorysy, które są bez problemu akceptowane przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, skontaktują się i załatwią wszystkie problematyczne sprawy i kwestie odszkodowań bezpośrednio z zagranicznym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wszystkie te podjęte przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działania skrócą nam czas oczekiwania na wypłatę należnego odszkodowania za wypadek za granicą (w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii).

ZAPYTAJ EKSPERTA