Szkoda AC na terenie Polski

Szkoda AC na terenie Polskii co teraz ? –

Coraz częściej i oraz więcej możemy ostatnio usłyszeć na temat szkód AC niemieckich pojazdów mających miejsce w Polsce. Poszkodowana osoba z Niemiec ma możliwość zlecenia wykonania potrzebnej opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT, który wykona opinię taką w języku niemieckim i zgodnie z niemieckim prawem. Jeśli wyżej wymieniona szkoda AC zdarzyła się na terenie Polski, wówczas oględziny pojazdu powypadkowego mogą zostać przeprowadzone również w Polsce przez polskiego, regionalnego rzeczoznawcę samochodowego z sieci MOTOEXPERT.

Przy tym transportowanie pojazdu uszkodzonego wskutek polskiej szkody AC z Polski do Niemiec nie jest w ogóle konieczne. Oględziny samochodu i wykonanie opinii technicznej równie dobrze mogą odbyć się na terenie Polski, będą one wtedy wykonywane po niemiecku przez rzeczoznawców samochodowych z MOTOEXPERT funkcjonujących również na terenie Polski. Opinia techniczna sporządzona przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT może być później podstawą do wypłaty należnego odszkodowania AC. Wszelkie koszty za opinię techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT ponosi Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego osoba poszkodowana z Niemiec wykupiła pakiet AC. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT wykonują swoje usługi w zakresie szkód AC całkowicie przekonani o zgodzie dotyczącej wykonywania przez nich opinii, jaką otrzymał poszkodowany Niemiec od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Szkoda AC na terenie Polski – Zazwyczaj żadne towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają problemu z wyrażeniem takiej zgodny na wykonanie opinii technicznej i wyceny szkody AC przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również zostać poinformowane o usługach firmy MOTOEXPERT, jeśli chodzi o opiniowanie szkód AC. W takiej sytuacji firma MOTOEXPERT wykonuje zlecenie niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego i sporządza niemiecką opinię techniczną na podstawie AC. Procedury stosowane przez firmę MOTOEXPERT, jeśli chodzi o szkody AC niemieckich samochodów, które miały miejsce na terenie Polski, pozwalają poszkodowanemu na uzyskanie opinii technicznej już w ciągu tygodnia licząc od dnia zgłoszenia. Osoba poszkodowana nie czeka więc długo na opinię i nie musi transportować uszkodzonego samochodu z Polski do Niemiec, by tam wykonać opinię techniczną po szkodzie AC.

ZAPYTAJ EKSPERTA