Poza podstawową pomocą (udzieleniem pierwszej pomocy, spisaniem okoliczności wypadku przez policję) po wypadach i kolizjach samochodowych w Niemczech Polacy mogą liczyć na takie samo wsparcie i odszkodowania, jakie przysługują za te same okoliczności obywatelom Niemiec. W przypadku, gdy nie znamy języka niemieckiego i mamy trudności z porozumieniem się z innymi uczestnikami wypadku (w tym również z jego sprawcą), czy też sprawia nam problem wypełnienie dokumentów związanych z wypadkiem, zawsze możemy skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata, który dzięki znajomości niemieckiego prawa pomoże nam  pozałatwiać wszystkie związane z wypadkiem sprawy i w razie konieczności będzie nas reprezentował w urzędach. Należy pamiętać o tym, że całkowity koszt pomocy adwokata będzie nam zwrócony z polisy sprawcy wypadku. Warto więc skorzystać z pomocy współpracujących z siecią MOTOEXPERT polskojęzycznych adwokatów, którzy koszt swoich usług rozliczają bezgotówkowo z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy wypadku.

Możemy zlecić wykonanie opinii technicznej dowolnie wybranemu rzeczoznawcy samochodowemu, a jej koszt w całości zostanie pokryty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy. Wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę opinia techniczna, zgodna z obowiązującym niemieckim prawem, będzie uwzględniać niemieckie stawki i stanie się podstawą wypłaty wyższego niż w Polsce odszkodowania. Warto zlecić wykonanie opinii technicznej rzeczoznawcom samochodowym sieci MOTOEXPERT, których wkład i doświadczenie owocują wykonaniem starannej opinii technicznej i są podstawą do wypłaty wysokiego odszkodowania.

Posiadając samochód młodszy niż 10 – letni i dotychczas bezwypadkowy możemy uzyskać odszkodowanie z tytułu spadku jego wartości po wypadku, ponieważ każda, nawet najmniejsza szkoda powoduje nieodwracalne zmiany w jego wartości.

W chwili, kiedy nasz uszkodzony samochód zostanie oddany do naprawy możemy uzyskać na czas jego naprawy auto zastępcze, z którego możemy korzystać przez około 14 dni, a całkowity koszt jego wynajmu zostanie pokryty z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Jeżeli nasz samochód na skutek wypadku lub kolizji samochodowej nie będzie nadawał się do ruchu i konieczne będzie jego holowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku zwróci nam wszystkie koszty. Jeżeli natomiast skorzystamy z usług współpracujących z siecią MOTOEXPERT pomocy drogowych to rozliczą się one bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy.

Powinniśmy również pamiętać o tym, że jeżeli nasz samochód służył nam w celach zarobkowych, to możemy uzyskać odszkodowanie z tytułu strat powstałych na skutek niemożności wykorzystania z samochodu do celów zarobkowych.

ZAPYTAJ EKSPERTA