Polak poszkodowany w wypadku samochodowym na terenie Niemiec może uznać koszt opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego z MOTOEXPERT za dość wysoki. Należy jednak pamiętać, że na ten koszt składa się zarówno, duże wyższe od przeciętnego, zaangażowanie rzeczoznawcy z MOTOEXPERT, jak również duży nakład czasu pracy, profesjonalizm oraz praktyczna wiedza rzeczoznawcy. Wiedza rzeczoznawców z MOTOEXPERT dotycząca procedur jest szeroko rozbudowana i dokładna. Z tego względu koszt opinii technicznej wykonanej przez niemieckiego rzeczoznawcę z MOTOEXPERT jest wyższy niż koszt opinii wykonanej na zlecenie poszkodowanego w wypadku w Niemczech innemu rzeczoznawcy samochodowemu, czy też ekspertowi w Polsce lub w Niemczech. Warto jest więc pamiętać, że koszt wykonania niemieckiej opinii technicznej jest zwykle dużo wyższy, niż koszt wykonania takiej opinii w Polsce. Warto też dodać, że wszyscy inni rzeczoznawcy samochodowi zazwyczaj oczekują od osoby poszkodowanej w wypadku na terenie Niemiec natychmiastowej zapłaty za swoją usługę. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych rzeczoznawców, stosują dużo korzystniejszą dla  poszkodowanych formę zapłaty za usługę, czyli cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcy. Koszt opinii technicznej, którą wykonuje rzeczoznawca samochodowy z MOTOEXPERT w Niemczech może zostać rozliczony z poszkodowanym na podstawie tzw. cesji wierzytelności. Koszt opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT nie musi być natychmiastowo pokrywany przez poszkodowanego, ponieważ to właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku samochodowego na terenie Niemiec dokonuje zapłaty kosztów rzeczoznawczych. Cesja wierzytelności na koszty opinii technicznej, którą stosują profesjonalni rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, pozwala poszkodowanemu uniknąć konieczności natychmiastowej zapłaty za wykonanie usługi i wyłożenia w tym celu przez poszkodowanego własnych pieniędzy. Wszyscy inni rzeczoznawcy samochodowi, zarówno niemieccy, jak też polscy (oprócz rzeczoznawców z MOTOEXPERT), zazwyczaj oczekują od poszkodowanego pokrycia kosztów opinii technicznej zaraz po sporządzeniu oceny rzeczoznawczej. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT stosują w/w rozwiązanie, tym samym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, dla którego nierzadko koszty opinii technicznej są przeszkodą w jak najszybszej likwidacji szkody komunikacyjnej przy udziale niemieckiego rzeczoznawcy.

ZAPYTAJ EKSPERTA