W życiu zdarzają się sytuacje, których nie można przewidzieć lub ominąć. Przykładem może być tutaj wypadek w Niemczech z udziałem Polaka, gdzie głównym sprawcą kolizji jest obywatel innego kraju. Inaczej rzecz ujmując, powyższy przykład przedstawia sytuację, gdy w zdarzeniu na terenie Niemiec uczestniczą obywatele obcych państw. W tym momencie pojawia się pytanie: jakie kroki podjąć w tej sytuacji? Powszechnie wiadomo, że każdy wypadek w Niemczech powinien być zgłoszony miejscowym służbom, czyli policji, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy również wezwać karetkę pogotowia. Policja spisuje protokół z miejsca zdarzenia, uwzględniając wszystkie powody zaistniałej sytuacji, a także wskazując sprawcę i poszkodowanych. Warto pamiętać, że każdy wypadek w Niemczech rozstrzygany jest według prawa niemieckiego, co w wielu przypadkach może okazać się korzystne dla poszkodowanego Polaka. Podstawowym problemem w takich sytuacjach jest zazwyczaj niewystarczająca znajomość języka niemieckiego, a także obawa przed niemieckimi urzędami i procedurami prawnymi, obowiązującymi w tym właśnie kraju. Doskonałym rozwiązaniem okazuje się pomoc ze strony kompetentnych doradców, zajmujących się szeroko rozumianą likwidacją szkód komunikacyjnych na terenie Niemiec. W praktyce oznacza to, że firma zajmująca się likwidacją szkód szczegółowo analizuje konkretny wypadek w Niemczech, podejmując w tej kwestii odpowiednie działania. Jeśli uczestniczący w zdarzeniu Polak jest osobą poszkodowaną, wypadek w Niemczech jest analizowany przede wszystkim pod kątem prawnym, z uwzględnieniem przysługującego poszkodowanej osobie odszkodowania. Warto podkreślić, że koszty związane z transportem pojazdu, czy jego naprawą zwracane są z polisy sprawcy, dlatego też, jeśli zdarzy się wypadek w Niemczech, w którym poszkodowany zostanie Polak, niezwłocznie należy spisać dane sprawcy oraz jego firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Podczas wypadku w Niemczech pod żadnym pozorem nie należy podpisywać jakichkolwiek dokumentów, tym bardziej, jeśli poszkodowany nie zna wystarczająco dobrze języka niemieckiego oraz nie orientuje się biegle w niemieckim prawie komunikacyjnym.

ZAPYTAJ EKSPERTA