W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem obcokrajowca. Kiedy ulegniemy takiemu wypadkowi jesteśmy najczęściej bardzo zagubieni, nie wiedząc jak rozpocząć proces likwidacji takiej szkody, aby jej czas był jak najkrótszy, a nasz uszkodzony samochód został jak najszybciej naprawiony. Niestety bardzo często popełniamy na samym początku błędy, które nie dość że wydłużają w nieskończoność proces likwidacji szkody po wypadku komunikacyjnym w Polsce z udziałem obcokrajowca, to jeszcze przysparzają nam wielu problemów i zajmują czas a otrzymane odszkodowanie może okazać się niewystarczające na właściwą naprawę wszystkich uszkodzeń. Pierwszym i podstawowym błędem jaki popełniamy jest samodzielne zwrócenie się nie bezpośrednio do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy, ale do znajdującego się na terenie Polski jego przedstawiciela (reprezentanta), który rozpoczynając proces likwidacji szkody dokonuje oględzin uszkodzonego samochodu, ale i tak wszystkie decyzje o wypłacie odszkodowania podejmuje właściwe zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy, co samo w sobie wydłuża czas likwidacji takiej szkody powstałej w wyniku wypadku w Polsce z udziałem obcokrajowca.
Aby mieć pewność że wszystkie formalności związane z wypadkiem lub kolizją samochodową z udziałem obcokrajowca zastaną załatwione w sposób właściwy a sam proces likwidacji powstałej w wyniku tego zdarzenia szkody zostanie skrócony do minimum powinniśmy zaufać specjalistom w branży i zwrócić się o pomoc do polskojęzycznych pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT i zlecić im wykonanie wszystkich procedur związanych z likwidacją takiej szkody. Możemy im zaufać, bo posiadają oni długoletnie doświadczenie, niezbędną wiedzę oraz znajomości wśród polskich, niemieckich oraz zagranicznych prawników, biegłych sadowych i poprowadzą naszą sprawę szybko i do końca. Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT wykonają nam opinię techniczną uszkodzeń samochodu powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego z udziałem obcokrajowca w Polsce, która stanie się podstawą do wypłaty należnego odszkodowania. Koszt takiej opinii technicznej wykonanej przez pracownika sieci MOTOEXPERT jest w całości pokrywany z polisy ubezpieczeniowej sprawcy.
Aby szybko naprawić uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji samochodowej w Polce z udziałem obcokrajowca, samochód warto zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT

ZAPYTAJ EKSPERTA