Najczęściej jeżeli dochodzi do wypadku lub kolizji na terenie Niemiec i uszkodzony zostaje samochód na polskich numerach rejestracyjnych pierwszą myślą jego właściciela jest myśl, że trzeba przetransportować uszkodzony samochód do Polski i dopiero na terenie kraju możliwe jest rozpoczęcie procesu likwidacji powstałej szkody. Takie myślenie jest błędne, ponieważ nie zaleca się, a czasem wręcz odradza transportowanie uszkodzonego samochodu z Niemiec do Polski, bo jest to czasochłonne i niezmiernie kosztowne, a zgodnie z zapisami prawa osoba poszkodowana nie powinna samodzielnie ponosić kosztów powstałej szkody. Wobec tego koszt nieuzasadnionego transportu uszkodzonego samochodu do Polski może nie zostać poszkodowanemu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwrócony. Transport uszkodzonego samochodu do Polski uzasadniony jest tylko w niewielu przypadkach uzasadniony i jego koszt powinien być zwrócony. Możliwe jest transportowanie uszkodzonego samochodu do Polski wówczas, gdy na skutek uszkodzeń samochód nie nadaje się do ruchu lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody aby naprawy dokonać w polskim warsztacie lub serwisie samochodowym.

Wykonanie opinii technicznej uszkodzonego na terenie Niemiec polskiego samochodu można zlecić rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT. Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działa na terenie całego kraju i skorzystać z ich usług można praktycznie w każdym miejscu. Wykonana przez pracownika MOTOEXPERT opinia techniczna bez problemów zostanie uznana przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ponieważ wykonana będzie w języku polskim i zgodnie z polskim prawem i wymogami.
Jeżeli jednak uszkodzony samochód zostanie przetransportowany do Polski i dopiero  tam zacznie się proces likwidacji szkody, można wówczas zlecić wykonie opinii technicznej współpracującemu z siecią MOTOEXPERT polskiemu rzeczoznawcy.

Warto jest skorzystać z oferowanych przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT usług, ponieważ stawiają oni na dobro klienta i dbają o jego wysoki poziom obsługi. Dlatego też wykonywane przez pracowników sieci MOTOEXPERT opinie techniczne są wykonywane profesjonalnie i są akceptowane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, staja się więc podstawą wypłaty odszkodowania bez konieczności transportowania uszkodzonego samochodu do Polski.

ZAPYTAJ EKSPERTA