Polacy zwykle zostają poszkodowani w szkodach OC na terenie Niemiec, ale coraz częściej zdarzają się wypadki, w wyniku których powstają szkody Autocasco, które mają miejsce również w Niemczech. Takimi szkodami Autocasco zajmują się doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, którzy między innymi wykonują opinie techniczne po szkodach z Autocasco występujących na terenie Niemiec. Po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu rzeczoznawcy MOTOEXPERT mogą wykonać zgodną z polskim i niemieckim prawem opinię techniczną w języku polskim. Gdy szkoda Autokasko powstała na terenie Niemiec, nie jest konieczne transportowanie uszkodzonego auta do Polski w celu wykonania opinii technicznej oraz oględzin uszkodzonego pojazdu. Opinia techniczna wykonana przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT jest z punktu widzenia prawa tak samo ważna i niezbędna, by na jej podstawie poszkodowany otrzymał odszkodowanie z Autocasco. Firma MOTOEXPERT stosuje procedurę dotyczącą szkód Autocasco, dzięki której poszkodowany zaledwie w przeciągu tygodnia może otrzymać gotową opinię techniczną szkody z Autokasko i nie ma wtedy konieczności przetransportowania samochodu do Polski. Wszelkie koszty wykonania opinii technicznej po szkodzie Autocasco przez rzeczoznawcę samochodowego z firmy MOTOEXPERT pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym osoba poszkodowana wykupiła AC. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują wymienione zlecenia przekonani o zgodzie towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowanego na opiniowanie szkody Autocasco w Niemczech przez rzeczoznawcę samochodowyego MOTOEXPERT. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie mają problemu z wyrażeniem zgody na to, by rzeczoznawca z MOTOEXPERT wykonał opinię techniczną po szkodzie AC w Niemczech. Wykonanie opinii technicznej przez firmę MOTOEXPERT jest dobrym rozwiązaniem, zarówno dla osób poszkodowanych, jak i dla ich towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ odbywa się to profesjonalnie i w krótkim czasie. Istnieje też możliwość tego, aby rzeczoznawca MOTOEXPERT wykonał opinię szkody Autocasco na zlecenie polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie przepisów Autocasco.

ZAPYTAJ EKSPERTA