Przeskocz do treści

Szkoda Autocasco (Autokasko) w Niemczech

Polacy zwykle zostają poszkodowani w szkodach OC na terenie Niemiec, ale coraz częściej zdarzają się wypadki, w wyniku których powstają szkody Autocasco, które mają miejsce również w Niemczech. Takimi szkodami Autocasco zajmują się doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, którzy między innymi wykonują opinie techniczne po szkodach z Autocasco występujących na terenie Niemiec. Po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu rzeczoznawcy MOTOEXPERT mogą wykonać zgodną z polskim i niemieckim prawem opinię techniczną w języku polskim. Gdy szkoda Autokasko powstała na terenie Niemiec, nie jest konieczne transportowanie uszkodzonego auta do Polski w celu wykonania opinii technicznej oraz oględzin uszkodzonego pojazdu. Opinia techniczna wykonana przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT jest z punktu widzenia prawa tak samo ważna i niezbędna, by na jej podstawie poszkodowany otrzymał odszkodowanie z Autocasco. Firma MOTOEXPERT stosuje procedurę dotyczącą szkód Autocasco, dzięki której poszkodowany zaledwie w przeciągu tygodnia może otrzymać gotową opinię techniczną szkody z Autokasko i nie ma wtedy konieczności przetransportowania samochodu do Polski. Wszelkie koszty wykonania opinii technicznej po szkodzie Autocasco przez rzeczoznawcę samochodowego z firmy MOTOEXPERT pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym osoba poszkodowana wykupiła AC. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują wymienione zlecenia przekonani o zgodzie towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowanego na opiniowanie szkody Autocasco w Niemczech przez rzeczoznawcę samochodowyego MOTOEXPERT. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie mają problemu z wyrażeniem zgody na to, by rzeczoznawca z MOTOEXPERT wykonał opinię techniczną po szkodzie AC w Niemczech. Wykonanie opinii technicznej przez firmę MOTOEXPERT jest dobrym rozwiązaniem, zarówno dla osób poszkodowanych, jak i dla ich towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ odbywa się to profesjonalnie i w krótkim czasie. Istnieje też możliwość tego, aby rzeczoznawca MOTOEXPERT wykonał opinię szkody Autocasco na zlecenie polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie przepisów Autocasco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *