Każdy kierowca, który wybiera się w podróż do innego państwa swoim samochodem obawia się przede wszystkim tego, że będzie miał wypadek, do którego dojdzie z jego winy. Obawia się konsekwencji tego zdarzenia, ale także tego, że będzie musiał ponieść wysokie koszty związane nie tylko z naprawą uszkodzonych aut, ale także z leczeniem osób, które ucierpiały w wypadku. Dlatego też kierowcy, którzy muszą wyjechać w podróż zagraniczna własnym samochodem staraj się wykupić najlepsze ubezpieczenia, które zapewnią im ochronę właśnie w takich sytuacjach. Dla tych kierowców nawet poważna stłuczka autem za granicą nie jest powodem do zmartwień. Wiedzą bowiem bardzo dobrze, że dzięki temu, że posiadają dodatkowe ubezpieczenie mogą czuć się w miarę bezpiecznie. Niestety bardzo często zapominają o tym, że pomimo tego, że podczas pobytu za granicą zostanie im udzielona pomoc przez ubezpieczyciela, to już po powrocie do kraju może się okazać, że towarzystwo ubezpieczeniowe oczekuje od nich zwrotu poniesionych kosztów. Dlatego też decydując się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę na znajdujące się w nim zapisy. Stłuczka autem za granicą może mieć bowiem swoje konsekwencje także po powrocie do kraju. Jednak zdaniem wielu kierowców posiadanie dodatkowego ubezpieczenia jest korzystne. Nawet wtedy, kiedy stłuczka autem za granicą wydarzyła się z naszej winy, to pomoc udzielona poza granicami kraju przez ubezpieczyciela jest bardzo ważna. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że posiadanie dodatkowego ubezpieczenia pozwala się poczuć w miarę bezpiecznie. Z całą jednak pewnością kierowcy, którzy decydują się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, powinni bardzo dokładnie przeczytać treść polisy. Dowiedzą się wtedy, na jaką pomoc mogą liczyć, kiedy będą mieć stłuczkę autem za granicą, jakie będą im przysługiwać prawa oraz roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela. Dodatkowa polisa powinna określać także, w jakim stopniu będą pokrywane szkody, kiedy dojdzie do stłuczki autem za granicą oraz jakie dokumenty po powrocie do kraju musi przedstawić kierowca. Decydując się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, warto zwrócić uwagę nie tylko na warunki pomocy w sytuacji, kiedy dochodzi do stłuczki autem za granicą, ale także na to, kiedy jeszcze w ramach ubezpieczenia możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela lub też współpracujących z nim firm.

ZAPYTAJ EKSPERTA