RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY W NIEMCZECH

Wycena szkód powypadkowych 


Wypadek w Niemczech – Opiniowanie szkód


Znaczny wzrost liczby podróżujących za granicę Polaków przyczynił się w ostatnich latach również do wzrostu liczby wypadków drogowych, jakim nasi rodacy ulegają podczas pobytu poza granicami kraju. Duży odsetek wypadków i kolizji samochodowych z udziałem polskich kierowców jest odnotowywany corocznie za zachodnią granicą – w Niemczech, a także na terenie Austrii i Szwajcarii.

Wypadkom drogowym na terenie Niemiec lub innych krajów Europy Zachodniej ulegają zwykle kierowcy poruszający się pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych. Ma to związek z coraz popularniejszymi wyjazdami zarobkowymi naszych rodaków do krajów unijnych. Często zdarza się również, że Polscy są uczestnikami niezawinionych przez siebie zdarzeń drogowych na terenie Niemiec. Wówczas powinni pamiętać, że w sytuacji, gdy ponieśli straty materialne, a ich pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu mogą dochodzić należnego im odszkodowania powypadkowego.

Aby móc przeprowadzić procedurę likwidacyjną po wypadku drogowym lub kolizji z obcokrajowcem, poszkodowany Polak w pierwszej kolejności powinien zadbać o sporządzenie wyceny szkód powypadkowych, która pozwoli ustalić zakres i wartość poniesionej szkody komunikacyjnej. Wyceną szkód po wypadkach w Niemczech zajmują się niemieccy rzeczoznawcy samochodowi, świadczący niezależne usługi z zakresu opiniowania szkód powypadkowych i pokolizyjnych.

Rzeczoznawca samochodowy w Niemczech na zlecenie poszkodowanego polskiego kierowcy może sporządzić – w zależności od wysokości szkody – kompleksową opinię techniczną lub kalkulację kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Na podstawie dokumntacji, jaką jesteśmy w stanie uzyskać od rzeczoznawcy w Niemczech możliwa będzie likwidacja szkody i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy zdarzenia.

Skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy samochodowego w Niemczech jest zwykle bardzo dobrym i rozsądnym posunięciem ze strony osoby poszkodowanej. Po pierwsze pozwala na szybsze rozpoczęcie działań związanych z wyceną szkód powypadkowych, po drugie może mieć wpływ na wysokość skalkulowanego odszkodowania powypadkowego. Warto zaznaczyć, że istnieją w Niemczech biura rzeczoznawcze, w których niemiecki rzeczoznawca samochodowy posługuje się językiem polskim (np. sieć MOTOEXPERT z Norymbergii). Jest to o tyle ważne, że pomoc po wypadku za granicą mogą otrzymać w Niemczech również ci poszkodowani, którzy nie znają języka niemieckiego.

Jeśli zatem byłeś uczestnikiem niezawinionego wypadku drogowego w Niemczech, pamiętaj  o możliwości skorzystania z pomocy rzeczoznawcy samochodowego z Niemiec. W celu zasięgnięcia bliższych informacji polecamy kontakt z centralą sieci MOTOEXPERT pod numerem +49 (0)911 9646 455.

Wypadek w Niemczech – Niemiecki rzeczoznawca samochodowy
ZAPYTAJ EKSPERTA