Kosztorysy napraw pojazdów po wypadku w Niemczech są ostatnio bardzo często wykonywane na terenie Polski przez polskich ekspertów samochodowych. Nie zawsze jest to jednak korzystne dla osób poszkodowanych w wypadku samochodowym na terenie Niemiec, gdyż stawki roboczo-godzinowe, jakie zawierają kosztorysy napraw sporządzane w Polsce, są dużo niższe niż te, które zawierają niemieckie kosztorysy napraw powypadkowych. Ma to wpływ na wysokość odszkodowania powypadkowego, które często nie wystarcza poszkodowanemu na wykonanie niezbędnej i kompletnej naprawy powypadkowej. Kosztorys naprawy to dokument, który określa sposób naprawy pojazdu po wypadku samochodowym w Niemczech. Dużo korzystniejsze dla poszkodowanego jest zlecenie wykonania kosztorysu niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu MOTOEXPERT. Kosztorys ten jest w takim wypadku często jedynym, który prawidłowo określa wysokość szkody i zakres naprawy pojazdu. Niemieckie kosztorysy sporządzane przez rzeczoznawców MOTOEXPERT zawsze opierają się na niemieckich, wyższych niż polskie, stawkach roboczo-godzinowych. Kosztorys taki zawiera wskazania dotyczące sposobu naprawy pojazdu i określa prace naprawcze zgodne ze wskazówkami producenta samochodu. W kosztorysie MOTOEXPERT jasno uwzględnione są części, które podlegają naprawie, a które należy wymienić na nowe. Rzeczoznawcy samochodowi z firmy MOTOEXPERT w kosztorysach napraw uwzględniają wymianę uszkodzonych części na nowe. Często dzieje się tak, że inni eksperci uwzględniają w swoich kosztorysach napraw zamienniki, które są dużo tańsze niż części, które są oryginalne. Oprócz tego eksperci samochodowi z sieci MOTOEXPERT dużo częściej wpisują w kosztorys naprawy, że uszkodzone elementy karoserii powinny być wymienione na nowe zamiast naprawione. Jeśli Klient powierza wykonanie kosztorysu naprawy niemieckim rzeczoznawcom z sieci MOTOEXPERT może oczekiwać, że dostanie dużo wyższe odszkodowanie powypadkowe niż to, którego wypłacenia mógłby spodziewać się na podstawie kosztorysu naprawy zawierającego polskie stawki. Kosztorys naprawy sporządzony na terenie Niemiec przez eksperta z sieci MOTOEXPERT w Niemczech może także pozwolić na uniknięcie zaniżenia stawek roboczo-godzinowych, co niestety bardzo często zdarza się, gdy taki kosztorys wykonuje rzeczoznawca samochodowy na terenie Polski.

ZAPYTAJ EKSPERTA