Może nam się wydawać, że koszt opinii technicznej samochodu uszkodzonego w wypadku lub kolizji samochodowej wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT jest stosunkowo wysoki jednak tak wykonana opinia techniczna niesie ze sobą znaczne korzyści.

Opinia techniczna wykonana przez niezależnego, niezwiązanego z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT jest wykonana w sposób niezwykle staranny i dokładny, uwzględnia wszystkie powstałe w wyniku zdarzenia szkody przez co staje się podstawą otrzymania wyższego odszkodowania.

Powinniśmy pamiętać, że koszt opinii technicznej wykonany prze niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego będzie wyższy niż wykonany przez eksperta polskiego, warto jednak się zastanowić co jest dla nas korzystniejsze.

Korzystniejsze dla nas jest zlecenie wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT mimo, że koszt opinii technicznej, na który składa się m.in. duży nakład pracy eksperta, jego dokładność i wiedza, jest stosunkowo wyższy jednak w przeciwieństwie do innych rzeczoznawców, którzy oczekują od razu zapłaty za swoje usługi rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT wychodzą naprzeciw swoim klientom, osobom i tak już poszkodowanym i stosują cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcy.

Stosując dużo korzystniejszą formę rozliczenia cesję wierzytelności rozliczają się z klientami „bezgotówkowo”. Oznacza to, że nie musimy od razu płacić za wykonaną usługę, koszt wykonanej przez pracownika sieci MOTOEXPERT opinii technicznej jest pokrywany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jest to dla nas bardzo duże udogodnienie Taka formę rozliczenia kosztu opinii technicznej stosują tylko rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT inni rzeczoznawcy zarówno polscy jak i niemieccy oczekują zapłaty od razu, w chwili wykonania usługi.

Stosując „bezgotówkową” formę rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej uszkodzonego w wyniku wypadu komunikacyjnego samochodu rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT starają się wyjść na przeciw osobom poszkodowanym. Rozwiązanie to umożliwia coraz większej liczbie Polaków, korzystanie z usług pracowników sieci. Dzięki temu że wykonana przez nich opinia techniczna jest bezstronna, dokładna i fachowa także obywatele naszego kraju poszkodowani w wypadkach mają szanse otrzymania należnego, możliwie najwyższego odszkodowania wystarczającego na naprawę wszystkich uszkodzeń.

ZAPYTAJ EKSPERTA