Jeżeli zostaniemy poszkodowani w wyniku wypadku drogowego na terenie Niemiec, aby uzyskać pełną fachową pomoc, powinniśmy się zwrócić do pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, którzy są gotowi zawsze służyć pomocą poszkodowanym w wypadkach Polakom. Powinniśmy ponad to wiedzieć, że mamy takie same prawa, jak obywatele innych krajów i mamy prawo do następujących roszczeń:

  • Zwrotu kosztów naprawy samochodu na podstawie faktury VAT, która została wystawiona przez warsztat samochodowy (zarówno polski jak i niemiecki), który naprawiał nasz samochód.
  • Zwrotu kosztów naprawy na podstawie opinii technicznej wystawionej przez rzeczoznawcę (warto uzyskać opinię wystawioną przez niezależnego rzeczoznawcę np. z sieci MOTOEXPERT).
  • Uzyskania odszkodowania w przypadku szkody całkowitej, które pozwoli nam na zakup nowego samochodu o podobnej wartości i parametrach, jakie miał nasz pojazd.
  • Uzyskania odszkodowania za spadek wartości rynkowej naszego samochodu, do której dochodzi automatycznie w chwili wypadku mimo że np. wszystkie uszkodzenia zostały naprawione. Możemy ponadto uzyskać zwrot kosztów wystawienia opinii technicznej, jeżeli zdecydujemy się na to, aby taką opinię wystawił mam niezależny, bezstronny rzeczoznawca samochodowy np. z sieci MOTOEXPERT. Koszt takiej opinii technicznej pokrywany jest z polisy sprawcy wypadku. Z polisy sprawcy wypadku pokrywany jest również koszt niemieckiego adwokata, który będzie pomagał nam w załatwianiu wszystkich niezbędnych formalności związanych z wypadkiem.
  • Przysługuje nam również zwrot kosztów holowania, jeżeli nasz samochód na skutek zdarzenia nie nadaje się do ruchu, do najbliższego warsztatu samochodowego lub na najbliższy parking, W uzasadnionych przypadkach zwracany jest nawet koszt transportu takiego samochodu do Polski.
  • Przysługuje nam możliwość otrzymania na czas naprawy auta zastępczego lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe uzyskanie odszkodowania za straty powstałe w wyniku braku możliwości użytkowania własnego samochodu. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, gdy samochód służy nam do pracy zarobkowej, a na skutek wypadku jesteśmy tej możliwości pozbawieni, w związku z czym ponosimy straty.

Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT służy pomocą poszkodowanym w wyniku wypadku na terenie Niemiec Polakom w uzyskaniu wszystkich możliwych odszkodowań.

ZAPYTAJ EKSPERTA