Czy można uzyskać odszkodowanie bez znajomości języka niemieckiego?

Wypadek w Niemczech i dochodzenie odszkodowania z nim związanego nie powinno stanowić żadnego problemu dla osoby poszkodowanej, która nie zna języka niemieckiego. Nieznajomość języka nie może być przeszkodą w otrzymaniu przez poszkodowanego odszkodowania, jeśli do zdarzenia drogowego doszło nie z jego winy. Brak znajomości języka niemieckiego nie przeszkadza w tym, ażeby móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w Niemczech.

Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym w Niemczech może dochodzić odszkodowania na rożne sposoby. Nie w każdym przypadku konieczne jest, by znała ona język niemiecki. Jeśli wypadek drogowy miał miejsce w Niemczech to poszkodowany ma prawo do likwidacji szkody według zasad prawa niemieckiego. Jego decyzją jest jednak, czy likwidacja szkody powypadkowej odbędzie się w Niemczech, czy w Polsce.

ZAPYTAJ EKSPERTA