Wycena szkód po wypadku samochodowym na terenie Niemiec polskiego samochodu jest niezmiernie trudną, ale też ważną czynnością. Niestety bardzo często okazuje się, że wykonujący wycenę szkód po wypadku samochodu na polskich numerach rejestracyjnych niemiecki ekspert nie wywiązał się ze swojej pracy lub wręcz świadomie zaniżył wycenę. Wobec takich uchybień polscy poszkodowani są tak naprawdę bezsilni, bo nie znają najczęściej swoich praw. Z powodu takiego nieuczciwego Towarzystwa Ubezpieczeniowe zyskują rocznie miliony złotych, a co za tym idzie, poszkodowani w wypadkach na terenie Niemiec Polacy rocznie tracą miliony złotych z powodu błędnych i niedokładnych wycen szkód.

 Gdzie powstają najczęstsze błędy w  sporządzonych opiniach technicznych?

Jednym z najczęstszych błędów zaniżających wysokość należnego odszkodowania jest zaniżenie stawek roboczo-godzin jakie obowiązują w warsztatach samochodowych lub blacharsko-lakierniczych. Drugim często powtarzającym się błędem są niestarannie i  pobieżnie wykonane oględziny uszkodzonego samochodu bezpośrednio po wypadku, lub niezakwalifikowanie wszystkich uszkodzeń jako skutek wypadku. Na wysokość należnego odszkodowania ma również wpływ błędne zakwalifikowanie uszkodzonych części jako części do naprawy, podczas gdy faktycznie nadają się one tylko i wyłącznie do wymiany na nowe. Innym z powodów może być nieprzestrzeganie zaleceń producenta, co do powstępowania w wyniku wypadku. Poza błędnymi wycenami szkód po wypadku polscy poszkodowani tracą też pieniądze otrzymując zaniżoną wycenę wartości samochodu sprzed wypadku. Jest to spowodowane faktem, iż niemieccy eksperci najczęściej nie znają realiów polskiego rynku samochodowego i opierają się na informacjach katalogowych lub systemowych zamiast sporządzić wycenę na podstawie stawek obowiązujących w rejonie zamieszkania poszkodowanego. Do takich błędów dochodzi z powodu nieodpowiedzialnego działania przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych, którzy, kierując się dobrem firmy, działają na szkodę klienta.

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku wypadku samochodowego na terenie Niemiec jest zlecenie wykonania opinii technicznej niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu. Wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę opinia techniczna jest wykonana prawidłowo, ponieważ niezależny rzeczoznawca za swoje usługi odpowiada prawnie.

Sieć niezależnych rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT posiada długoletnie doświadczenie w likwidowaniu i wycenie szkód polskich samochodów .

ZAPYTAJ EKSPERTA