W sytuacji, kiedy po wypadku samochodowym na terenie Niemiec zostaje orzeczona szkoda całkowita (Totalschaden) niemieckie towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają wartość pozostałości po samochodzie (wartość wraku) i odejmują jego wartość od wypłacanego poszkodowanemu należnego odszkodowania. W przypadku kiedy samochód nie nadaje się już do jakiejkolwiek naprawy jego poszkodowanemu właścicielowi pozostawia się możliwość sprzedaży jego pozostałości (w całości lub na części), a jej obliczona wartość jest odliczana od wypłacanego odszkodowania. Problem zaczyna się wówczas kiedy niemieccy eksperci, w związku z nieznajomością polskich realiów oraz rynku samochodowego mają problem z właściwą wyceną wartości pozostałości samochodu po szkodzie OC na polskich numerach rejestracyjnych i niestety okazuje się, że została wyceniona niewłaściwe (za wysoko) a poszkodowany właściciel nie jest w stanie sprzedać pozostałości swojego samochodu nawet za przybliżoną wartość.

Z pomocą mogą wówczas przyjść rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT, którzy dzięki znajomości polskiego rynku samochodowego oraz polskich realiów są w stanie dokonać właściwego obliczenia wartości pozostałości polskiego samochodu po szkodach OC w Niemczech. Przy wyliczaniu właściwej, realnej wartości pozostałości samochodu wraz z współpracującymi z nimi niemieckimi adwokatami znaleźli oni właściwe rozwiązania, które pozwalają im taką wartość właściwie wycenić i zaoszczędzić poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec, Polakom wielu niedogodności i strat finansowych związanych z powstałą po wypadku szkodą całkowitą. Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT o szkodzie całkowitej mówią wówczas (i wówczas już wyliczają wartości pozostałości wraku) w przypadku szkód OC, kiedy koszt naprawy takiego uszkodzonego, w wyniku wypadku drogowego w Niemczech, samochodu wynosi powyżej 51 % wartości samochodu sprzed wypadku.

Aby więc otrzymać właściwej wielkości odszkodwanie po szkodzie całkowitej powstałej w skutek wypadku samochodowego w Niemczech warto zlecić wykonie obliczenia wartości pozostałości samochodu (wraku ) znającym polski rynek samochodowy rzeczoznawcom samochodowym sieci MOTOEXPERT, gdyż wykonana przez nich wycena nie będzie odbiegać od właściwej wartości wraku i pozwoli poszkodowanemu na sprzedaż wraku samochodu w przybliżonej cenie .

ZAPYTAJ EKSPERTA