Omawiając różnego rodzaju problemy, które pojawiają się na skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec, która powstała nie z naszej winy oraz wspominając o pomocy, jaką możemy uzyskać od pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z ich usług i rozpocząć proces likwidacji powstałej szkody bezpośrednio po wypadku, jeszcze na terenie Niemiec, nie powinniśmy zapominać o tym, iż wraz ze wzrostem liczby wypadków na terenie Niemiec z udziałem Polaków wzrasta też liczba tych, których sprawcami są Polacy.

Jeżeli zdarzy nam się nieprzyjemna sytuacja i nasze auto zostanie nie z naszej winy uszkodzone, możemy również zwrócić się po pomoc do sieci niezależnych rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, ponieważ pomagają oni poszkodowanym Polakom przy likwidacji szkody AC (autocasco).

Wykonują oni niezależne opinie techniczne szkód AC (autocasco) po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec, które są zgodne z wymogami polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych i z polskim prawem oraz sporządzone w języku polskim. Wobec spełnienia tych wszystkich kryteriów są one najczęściej bez problemów akceptowane przez wszystkie polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które wyrażają zgodę na wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) pracownikom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Jeżeli będziemy mieć problem i nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe (w którym wykupiliśmy polisę AC) nie wyrazi zgody, aby opinię techniczną wykonał pracownik sieci MOTOEXPERT, zawsze istnieje możliwość poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zakresie i jakości świadczonych przez MOTOEXPERT usług.

Powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli zlecimy wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) w Niemczech rzeczoznawcy samochodowemu MOTOEXPERT, zyskamy cenny czas, ponieważ, zgodnie z wewnętrznymi procedurami pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT mają 7 dni od czasu zgłoszenia na wykonanie żądanej opinii technicznej , która zostanie wykonana w sposób skrupulatny i fachowy i stanie się podstawą wypłaty możliwe najwyższego odszkodowania, które zapewne wystarczy na pokrycie kosztów naprawy wszystkich powstałych na skutek szkody AC (autocasco) uszkodzeń.

ZAPYTAJ EKSPERTA