Szkody Autocasco niemieckich pojazdów na terenie Polski występują coraz częściej. Osoba z Niemiec, która została poszkodowana w Polsce może zlecić wykonanie profesjonalnej opinii technicznej doświadczonemu rzeczoznawcy samochodowemu z firmy MOTOEXPERT. Opinia taka zostanie wykonana w języku niemieckim i według przepisów niemieckiego prawa. W sytuacji, gdy szkoda Autocasco zdarzyła się w Polsce, oględziny pojazdu powypadkowego mogą zostać przeprowadzone w Polsce przez polskiego, regionalnego rzeczoznawcę z firmy MOTOEXPERT, nie ma wtedy konieczności transportowania uszkodzonego w Polsce samochodu do Niemiec, by tam dokonać oględzin pojazdu i sporządzić opinię techniczną. Opinię techniczną w języku niemieckim może wykonać rzeczoznawca MOTOEXPERT. Opinia techniczna, którą wykona rzeczoznawca samochodowy z MOTOEXPERT jest później podstawą do wypłaty należnego odszkodowania z AC. Koszty wykonania przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT opinii technicznej zwraca Towarzystwo Ubezpieczeniowe osoby poszkodowanej, u którego ma ona wykupiony pakiet AC. Rzeczoznawcy samochodowi z sieci MOTOEXPERT wykonują swoje usługi dotyczące szkód Autocasco będąc przekonanymi, że osoba poszkodowana z Niemiec ma na to zgodę swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Prawie zawsze i prawie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe po szkodzie Autocasco swojego Klienta w Polsce, wyrażają zgodę na wykonanie opinii technicznej przez doświadczonych rzeczoznawców samochodowych z firmy MOTOEXPERT. Występuje jeszcze możliwość powiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o usługach firmy MOTOEXPERT, które tyczą się opiniowania szkód AC. Wtedy rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonają zlecenie niemieckiego ubezpieczyciela wystawiając opinię techniczną na podstawie AC. Firma MOTOEXPERT stosuje procedury dotyczące szkód AC niemieckich samochodów, które wystąpiły w Polsce i wykonuje powypadkowe opinie techniczne w ciągu nawet siedmiu dni od daty zlecenia usługi. Osoba poszkodowana nie jest zmuszona więc do długiego czekania na opinię techniczną i nie musi transportować swojego auta z Polski do Niemiec, by tam zlecić wykonanie opinii technicznej swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Usługi wykonywane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT pozwalają poszkodowanemu uniknąć niepotrzebnych problemów, stresu i pomagają mu zaoszczędzić czas.

ZAPYTAJ EKSPERTA