Jeżdżąc samochodem w różne miejsca należy zachować jak najwięcej ostrożności. Wyjeżdżając za granicę powinniśmy zdawać sobie sprawę, ze przepisy ruchu drogowego mogą tylko trochę się różnić od tych obowiązujących w naszym kraju. Wszelkie dodatkowe informacje, zakazy czy ograniczenia powinniśmy znać wcześniej ,żeby nie być sprawcami wypadku samochodowego za granicą. Ostrożna jazda jednak nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo czy pewność ,że nie będziemy uczestniczyć w kolizji. Wypadki samochodowe za granicą to rzecz równie powszechne jak w Polsce. Jednak warto wcześniej mieć świadomość co się stanie w sytuacji, kiedy to my będziemy sprawcami wypadku samochodowego za granicą. W momencie kiedy na miejscu zdarzenia znajduje się policja zostaje spisany protokół i określenie kto był winien kolizji. W razie konieczności obowiązkiem sprawcy jest udzielić pierwszej pomocy każdemu z uczestników zdarzenia. Sprawca wypadku samochodowego za granicą powinien udzielić stronie poszkodowanej wszelkich możliwych informacji na temat samochodu, jego marki i podać własne dane. Spisanie oświadczenia stron również jest jak najbardziej rozsądne. Jednak podpisywanie czegokolwiek bez znajomości języka jest niedopuszczalne. Również nie powinniśmy oddawać zaświadczenia o składkach OC. Wypadek samochodowy za granicą wiąże się również nierzadko z naprawą samochodu i uzyskaniem odszkodowania. W zależności gdzie mamy samochód ubezpieczony i jakie widnieją warunki wypłaty ubezpieczenia możemy się ubiegać o odszkodowanie. Przewidując już wcześniej możliwość wypadku samochodowego za granicą warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem również miejsca gdzie zamierzamy wyjechać. Takie zachowanie w razie wypadku samochodowego za granicą pozwoli nam zmniejszyć ewentualne koszty naprawy samochodu. Biorąc pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania i niepewność w stosunku do warsztatów zagranicznych wydaje się to całkiem zapobiegliwym sposobem na to, żeby uzyskać odszkodowanie, które pozwoli również na sprowadzenie samochodu i jego naprawę w kraju.

ZAPYTAJ EKSPERTA