Po wypadku samochodowym konieczne jest wykonanie opinii technicznej dotyczącej powstałych uszkodzeń. Wykonanie takiej opinii należy zlecić ekspertowi samochodowemu. Wykona on opinię uszkodzeń naszego samochodu i na jej podstawie zostanie wypłacone mam odszkodowanie. Często się jednak zdarza, że opinia taka zostaje wykonana niedokładnie i nie odzwierciedla faktycznie powstałych uszkodzeń lub może wskazywać zbyt wiele części, które powinny zostać naprawione, zamiast wymienić je na nowe. Taka błędnie wykonana opinia techniczna staje się podstawą do wypłaty znacznie zaniżonego odszkodowania. Innym z powodów wykonania błędnej opinii technicznej może byś stronniczość eksperta lub brak porozumienia z nim wynikający z naszej nieznajomości języka niemieckiego lub niemieckiego prawa.

Komu należy zlecić wykonanie opinii technicznej naszego samochodu?

Aby uniknąć problemów związanych z błędnie wykonaną opinią techniczną, powinniśmy zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców firmy MOTOEXPERT. Rzeczoznawcy firmy MOTOEXPERT od lat zajmują się wydawaniem bezstronnych (nie związanych z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym), dokładnych i rzetelnych opinii technicznych. Często wykonują również opinie techniczne na zlecenie obywateli naszego kraju, poszkodowanych w wypadkach samochodowych na terenie Niemiec. Jeżeli zlecimy wykonanie opinii technicznej naszego uszkodzonego w wypadku samochodowym pojazdu rzeczoznawcom MOTOEXPERT, możemy mieć pewność, że zostania on wykonana poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym, dzięki czemu będzie podstawą do wypłaty możliwie najwyższego odszkodowania, które pokryje wszystkie koszty naprawy uszkodzeń naszego samochodu.

Błędnie wykonana opinia techniczna

Jeżeli wydaje nam się, że opinia techniczna wykonana przez eksperta, któremu to zleciliśmy została wykonana błędnie i mamy podejrzenie że na jej podstawie zostanie nam wypłacone znacznie zaniżone i niezgodne z faktycznym stanem uszkodzeń naszego samochodu odszkodowanie, możemy się zwrócić po pomoc do rzeczoznawców firmy MOTOEXPERT. Na nasze zlecenie dokonają oni weryfikacji posiadanej przez nas opinii lub, w razie konieczności, wystawiają nową, zasadną i zgodną ze stanem faktycznych uszkodzeń naszego samochodu opinię techniczną, która będzie podstawą do wypłaty nam należnego odszkodowania za straty poniesione na skutek wypadku samochodowego na terenie Niemiec.

ZAPYTAJ EKSPERTA