Przeskocz do treści

Omawiając różnego rodzaju problemy, które pojawiają się  na skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec, która powstała nie z naszej winy, a także opisując pomoc, jaką możemy uzyskać od pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z ich usług i rozpocząć proces likwidacji powstałej szkody bezpośrednio po wypadku, jeszcze na terenie Niemiec, nie powinniśmy zapominać o tym, iż wraz ze wzrostem liczby wypadków na terenie Niemiec z udziałem Polaków, wzrasta również liczba powodujących te wypadki Polaków.

Jeżeli zdarzy nam się nieprzyjemna sytuacja i nasze auto zostanie z naszej winy uszkodzone, również wtedy możemy zwrócić się po pomoc do sieci niezależnych rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, ponieważ pomagają oni również poszkodowanym Polakom przy likwidacji szkody AC.

Wykonują oni niezależne opinie techniczne szkód  AC po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec, opinie techniczne AC zgodne z wymogami polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych, zgodne z polskim prawem oraz w języku polskim. Wobec spełnienia tych wszystkich kryteriów są one najczęściej bez problemów akceptowane przez wszystkie polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które najczęściej wyrażają zgodę na wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC pracownikom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Jeżeli będziemy mieć problem i nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe (w którym wykupiliśmy polisę AC) nie wyrazi zgody na to, aby opinię techniczną wykonał nam pracownik sieci MOTOEXPERT, zawsze istnieje możliwość poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zakresie i jakości świadczonych przez MOTOEXPERT usług.

Powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli zlecimy wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC w Niemczech  rzeczoznawcy samochodowemu MOTOEXPERT, zyskamy cenny czas, ponieważ, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT mają 7 dni od czasu zgłoszenia na wykonanie żądanej opinii technicznej, która zostanie wykonana w sposób skrupulatny i fachowy oraz stanie się podstawą wypłaty możliwe najwyższego odszkodowania, które zapewne wystarczy na pokrycie kosztów naprawy wszystkich powstałych w skutek szkody AC uszkodzeń.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku samochodowego na terenie Niemiec? Przede wszystkim należy spisać dane sprawcy wypadku – jest to niezbędna czynność, która będzie potem bardzo pomocna przy zgłoszeniu szkody i dochodzeniu odszkodowania za wypadek mający miejsce w Niemczech. Po tym należy jak najszybciej zgłosić szkodę do centrali firmy MOTOEXPERT w Norymberdze. Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT chętnie służą pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Następnym krokiem, które poszkodowani często podejmują jest przetransportowanie uszkodzonego pojazdu do Polski. Nie jest to jednak rozsądne ze względu na to, że oględziny pojazdu powypadkowego w celu wykonania opinii technicznej równie dobrze mogą być wykonane na terenie Niemiec. Jest to wówczas bardzo korzystne dla poszkodowanego ze względu na to, że niemiecka opinia techniczna opiera się na niemieckich stawkach roboczo-godzinowych, które są dużo wyższe od polskich, co skutkuje wyższym odszkodowaniem. W przypadku, gdy pojazd już został przetransportowany do Polski poszkodowany może zlecić oględziny i wykonanie opinii technicznej jednemu z partnerskich rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, którzy działają również na terenie Polski. Wówczas rzeczoznawca po wykonaniu oględzin wysyła do centrali materiał z oględzin, gdzie niemiecki rzeczoznawca wykonuje ocenę techniczną zgodnie z niemieckimi przepisami i zasadami, co może przyczynić się do otrzymania przez poszkodowanego wyższego odszkodowania. Kolejnym działaniem jest wykonanie niemieckiej opinii technicznej przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego. Taka opinia sporządzona przez polskiego rzeczoznawcę jest bezwartościowa, bo nie spełnia wymogów prawnych, czym komplikuje także proces likwidacji szkody powypadkowej. Zapłaty za sporządzoną opinię techniczną dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku wtedy, gdy poszkodowany podpisze tzw. cesję wierzytelności. Później rzeczoznawca samochodowy z Niemiec przesyła gotową opinię techniczną do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy albo do adwokata, który reprezentuje osobę poszkodowaną. Natomiast kopie opinii przesyła do zleceniodawcy. Ostatnim elementem całego procesu jest po prostu czekanie na wypłacenie odszkodowania powypadkowego. Zwykle nie trwa to bardzo długo, czas oczekiwania jest jednak uzależniony od doświadczenia oraz zaangażowania adwokata, który reprezentuje tylko interesy swojego poszkodowanego klienta.

Zawierając umowę ubezpieczenia AC z naszym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, możemy mieć pewność, że pokryje ono szkody po zdarzeniu drogowym (stłuczce, wypadku, czy kolizji). Najczęściej, gdy dochodzi do takiego zdarzenia na terenie Polski nie mamy większych problemów z likwidacją szkody AC. Problem zaczyna się wtedy, gdy do wypadku dochodzi poza granicami Polski np. na terenie Niemiec. Wówczas powstaje duży problem, najczęściej nie wiemy jak w takim przypadku postąpić i transportujemy uszkodzony samochód do Polski, co jest kłopotliwe i zajmuje dużo czasu. Aby zaoszczędzić sobie kłopotu powinniśmy zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT i, po uzyskaniu zgody ze strony swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zlecić im wykonanie opinii technicznej uszkodzeń naszego samochodu na terenie Niemiec w celu likwidacji szkody AC. Możemy wówczas zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ zgodnie z procedurami pracownik sieci MOTOEXPERT powinien dokonać oględzin naszego samochodu i wykonać opinię techniczną w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej bez problemów wydają takie zgody, wiedząc, że wykonana przez pracownika sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT opinia techniczna będzie wykonana w sposób fachowy, zgodny z polskimi wymogami i polskim prawem, będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz zostanie wykonana w języku polskim. Takie właśnie opinie techniczne, wykonane przez pracowników sieci MOTOEXPERT są w pełni uznawane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe i staja się podstawą wypłaty odszkodowania za szkodę AC. Koszt wykonania takiej opinii technicznej przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest, po zaakceptowaniu jej wykonania przez nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nam zwracany z naszej polisy.

Problem rodzi się wtedy, kiedy nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chce wyrazić zgody na to, aby opinię techniczną wykonać w Niemczech, bez konieczności przewożenia samochodu do Polski i zlecić jej wykonanie rzeczoznawcy MOTOEXPERT. Możemy wówczas próbować przekonać naszego ubezpieczyciela, informując go o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT oraz o tym, jakie odniesiemy korzyści, jeżeli likwidację szkody AC rozpoczniemy niezwłocznie, jeszcze na terenie Niemiec.

Rzeczoznawca samochodowy Norymberga

  Wielu z nas się zastanawia czy będąc w sytuacji kiedy jesteśmy sprawcami wypadku poza granicami naszego kraju możemy skorzystać z usług polskiej firmy. Głównie rozchodzi się tutaj o rzeczoznawcę samochodowego Norymberga. Oczywiście mowa tutaj o wypadku na terenie Niemiec lub w pobliżu.  Oczywiście istnieje taka możliwość załatwienia wszystkich formalności po powrocie do kraju lecz potrwa to o wiele dłużej. Na miejscu rzeczoznawca samochodowy Norymberga załatwi nam to od ręki i będzie to dla nas bardziej korzystne. Po pierwsze po wypadku nasze auto może nie być skłonne do jazdy dlatego też powrót do Polski może okazać się niemożliwy. W przypadku gdy jednak wrócimy do kraju to rzeczoznawca może mieć kłopot z wyceną po tak długiej podróży już lekko uszkodzonym samochodem.

Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj skorzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego Norymberga natychmiast po zdarzeniu. Dzięki temu opinia i wycena będzie wiarygodna i możemy mieć pewność, że dokumenty wysłane do ubezpieczalni będą takimi jak tego byśmy oczekiwali. Rzeczoznawca samochodowy Norymberga również jest takim samym i dobrym fachowcem jak Ci na terenie Polski. Nie ma co z góry zamartwiać się na zapas, że w uwagi na to, że jesteśmy obcokrajowcami coś zostanie wycenione na naszą niekorzyść. Nie jest to jednak prawdą gdyż każdy rzeczoznawca kieruje się tymi samymi wytycznymi i nie ma żadnych szans żebyśmy zostali oszukani. Jesteśmy obsługiwani tak samo jak inni mieszkańcy danego miasta i narodowość nie ma tutaj nic do rzeczy. Każdemu może przydarzyć się przykra sytuacja w postaci wypadku niezależnie od miejsca zamieszkania.

Rzeczoznawca samochodowy Norymberga ma na celu wycenić nasz samochód a raczej jego uszkodzenia, których doznał w czasie wypadku lub lekkiej stłuczki. Również on podejmuje decyzje czy nasz samochód jest w sprawnym stanie technicznym aby mógł jechać w dalszą podróż.

Jeżeli nie doznamy poważnych uszkodzeń to jak najbardziej rzeczoznawca samochodowy Norymberga da nam takie prawo i wypisze stosowne dokumenty na tą ewentualność. Jeśli jednak nie dostaniem prawa do dalszej jazdy samochodem to koniecznie musimy go odstawić i oddać do naprawy w warsztacie samochodowym. Nie możemy poruszać się niesprawnym pojazdem gdyż jest to niebezpieczne zarówno dla nas jak i dla innych, poruszających się na ulicach . Nie możemy narażać zarówno siebie jak innych kierowców. Kiedy rzeczoznawca samochodowy Norymberga podejmie taką a nie inną decyzję to musimy się do niej dostosować.

 

Szkoda Ac-autocasco po wypadku w Niemczech

Omawiając różnego rodzaju problemy które pojawiają się  na skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec,   która powstała nie z naszej winy i pisząc o pomocy jaką możemy uzyskać od pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT jeżeli zdecydujemy się skorzystać z ich usług i rozpocząć proces likwidacji powstałej szkody bezpośrednio po wypadku, jeszcze na terenie Niemiec nie powinniśmy zapominać o tym iż wraz ze wzrostem liczby wypadków na terenie Niemiec  z udziałem polaków wzrasta również liczba powodujących te wypadki Polaków.

Jeżeli zdarzy nam się nieprzyjemna sytuacja i nasze auto zostanie z naszej winy uszkodzone również możemy zwrócić się po pomoc do sieci niezależnych   rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT ponieważ pomagają oni również poszkodowanym Polakom przy likwidacji szkody AC- autocasco.

Wykonują oni niezależne opinie techniczne szkód  AC (autocasco) po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec, opinie techniczne AC zgodne z wymogami polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych , z polskim prawem oraz w języku polskim. Wobec spełnienia tych wszystkich kryteriów są one najczęściej bez problemów akceptowane przez wszystkie polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które najczęściej wyrażają zgodę na wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) pracownikom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Jeżeli będziemy mieć problem i nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe ( w którym wykupiliśmy polisę AC) nie wyrazić zgody aby opinię techniczną wykonał nam pracownik sieci MOTOEXPERT zawsze istnieje możliwość poinformowania Towarzystwa ubezpieczeniowego o zakresie i jakości świadczonych przez MOTOEXPERT usług.

Powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli zlecimy wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) w Niemczech  rzeczoznawcy samochodowemu MOTOEXPERT, zyskamy  cenny czas ponieważ, zgodnie z wewnętrznymi procedurami pracownicy sieci  rzezcoznawców samochodowych MOTOEXPERT mają 7 dni od czasu zgłoszenia na wykonanie żądanej opinii technicznej , która zostanie wykonana w sposób skrupulatny i fachowy i stanie się podstawą wypłaty możliwe najwyższego odszkodowania, które zapewne wystarczy na pokrycie kosztów naprawy wszystkich powstałych w skutek szkody AC (autocasco) uszkodzeń.

Polak poszkodowany w wypadku samochodowym na terenie Niemiec może uznać koszt opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego z MOTOEXPERT za dość wysoki. Należy jednak pamiętać, że na ten koszt składa się zarówno, duże wyższe od przeciętnego, zaangażowanie rzeczoznawcy z MOTOEXPERT, jak również duży nakład czasu pracy, profesjonalizm oraz praktyczna wiedza rzeczoznawcy. Wiedza rzeczoznawców z MOTOEXPERT dotycząca procedur jest szeroko rozbudowana i dokładna. Z tego względu koszt opinii technicznej wykonanej przez niemieckiego rzeczoznawcę z MOTOEXPERT jest wyższy niż koszt opinii wykonanej na zlecenie poszkodowanego w wypadku w Niemczech innemu rzeczoznawcy samochodowemu, czy też ekspertowi w Polsce lub w Niemczech. Warto jest więc pamiętać, że koszt wykonania niemieckiej opinii technicznej jest zwykle dużo wyższy, niż koszt wykonania takiej opinii w Polsce. Warto też dodać, że wszyscy inni rzeczoznawcy samochodowi zazwyczaj oczekują od osoby poszkodowanej w wypadku na terenie Niemiec natychmiastowej zapłaty za swoją usługę. Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych rzeczoznawców, stosują dużo korzystniejszą dla  poszkodowanych formę zapłaty za usługę, czyli cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcy. Koszt opinii technicznej, którą wykonuje rzeczoznawca samochodowy z MOTOEXPERT w Niemczech może zostać rozliczony z poszkodowanym na podstawie tzw. cesji wierzytelności. Koszt opinii technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT nie musi być natychmiastowo pokrywany przez poszkodowanego, ponieważ to właśnie towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku samochodowego na terenie Niemiec dokonuje zapłaty kosztów rzeczoznawczych. Cesja wierzytelności na koszty opinii technicznej, którą stosują profesjonalni rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, pozwala poszkodowanemu uniknąć konieczności natychmiastowej zapłaty za wykonanie usługi i wyłożenia w tym celu przez poszkodowanego własnych pieniędzy. Wszyscy inni rzeczoznawcy samochodowi, zarówno niemieccy, jak też polscy (oprócz rzeczoznawców z MOTOEXPERT), zazwyczaj oczekują od poszkodowanego pokrycia kosztów opinii technicznej zaraz po sporządzeniu oceny rzeczoznawczej. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT stosują w/w rozwiązanie, tym samym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, dla którego nierzadko koszty opinii technicznej są przeszkodą w jak najszybszej likwidacji szkody komunikacyjnej przy udziale niemieckiego rzeczoznawcy.

W związku ze zwiększoną liczbą wypadków, do jakich dochodzi na terenie Niemiec z udziałem Polaków, coraz częściej ich poszkodowani właściciele zlecają wykonanie wyceny rynkowej samochodu niemieckim ekspertom. Niemieccy eksperci mają utrudnione zadanie, ponieważ nie znają realiów polskiego rynku samochodowego. W związku z tym wykonane przez nich wyceny wartości rynkowej samochodów sprzed wypadków mogą zostać zaniżone.

Zaniżenia wartości rynkowej samochodów na polskich numerach rejestracyjnych, które uległy wypadkowi w Niemczech, mogą sięgać nawet do 20-30% (w przypadku aut luksusowych czy specjalistycznych), co jest niezmiernie dużą stratą dla ich właścicieli i tak już poszkodowanych samym faktem uczestniczenia w wypadku samochodowym. Zaniżenie wartości rynkowej auta nie jest teoretycznie działaniem celowym, ponieważ niemieccy eksperci, nie znający sytuacji w Polsce kierują się informacjami pochodzącymi z niemieckiego rynku samochodowego, a te, jak wszyscy wiedzą znacznie odbiegają od polskich. Wydaje się więc bezcelowe zlecanie wykonania wyceny rynkowej samochodu niemieckiemu ekspertowi. Co robić jednak, gdy na skutek wypadku na terenie Niemiec zostaje uszkodzony samochód na polskich numerach rejestracyjnych, którego właścicielem jest Polak?

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług działających na terenie Niemiec rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Poza faktem, że dzięki długoletniemu doświadczeniu są najlepszymi specjalistami w branży, coraz częściej też wykonują wyceny rynkowe polskich samochodów uszkodzonych w skutek wypadku samochodowego w Niemczech. Ich niezaprzeczalnym atutem, poza coraz większym doświadczeniem z polskimi samochodami, jest ich znajomość języka polskiego, co jest ułatwieniem w komunikacji z poszkodowanym klientem, znajomość polskiego rynku samochodowego oraz polskich realiów. Wykonana przez pracownika sieci MOTOEXPERT profesjonalna wycena rynkowa uszkodzonego samochodu uwzględni polskie stawki i ceny z rejonu zamieszkania poszkodowanego właściciela samochodu.    

Aby mieć pewność, że na skutek tak nieprzyjemnego zdarzenia, jakim jest wypadek samochodowy, nie odniesie się dodatkowych strat należy zwrócić się po pomoc do polskojęzycznych pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT i skorzystać z szerokiego wachlarza usług, jaki oferują. 

Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oferuje swoim, poszkodowanym wypadkach lub kolizjach samochodowych na terenie Niemiec, klientom możliwość wykonania kosztorysu napraw uszkodzonego samochodu. Powinniśmy pamiętać o tym, że otrzymanie szczegółowo wykonanego kosztorysu napraw jest niezmiernie istotne. Taki fachowo wykonany kosztorys napraw powinien zawierać szczegółowe informacje o wszystkich, powstałych w wyniku wypadku uszkodzeniach, o wszystkich uszkodzonych częściach łącznie z prawidłowym zakwalifikowaniem ich do tego, czy nadają się do naprawy, czy należy wymienić je na nowe. Otrzymanie prawidłowo wykonanego kosztorysu napraw zaowocuje wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe możliwie najwyższego odszkodowania, które pozwoli nam na naprawę wszystkich uszkodzeń samochodu powstałych w skutek wypadku lub kolizji drogowej na terenie Niemiec.

Drugą istotną kwestią, którą powinniśmy rozważyć, jeżeli zdarzy nam się wypadek lub kolizja samochodowa na terenie Niemiec, jest to, w jaki sposób dokonamy likwidacji szkody. Można to zrobić po powrocie do Polski lub bezpośrednio po wypadku jeszcze na terenie Niemiec. Rozważając te dwie opcje powinniśmy pamiętać o tym, że kosztorys napraw sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT będzie dla nas korzystniejszy (niż taki sam wykonany przez polskiego rzeczoznawcę) ponieważ zawierać będzie wyliczenia według niemieckich stawek roboczogodzin oraz niemieckich cen części zamiennych. Kosztorysy napraw wykonane przez pracowników sieci MOTOEXPERT są bardzo dokładne i zgodne z obowiązującym niemieckim prawem, akceptowane przez wszystkie niemieckie i polskie towarzystwa ubezpieczeniowe oraz te, które znajdują się w innych krajach europejskich (np. Austrii czy Szwajcarii). Ponadto z uwagi na fakt, iż z roku na rok wypadkom ulega coraz większa liczba samochodów na polskich numerach rejestracyjnych, wzrasta liczba Polaków, dla których rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT wykonują kosztorysy napraw. Możliwe jest wykonanie takiego kosztorysu w języku polskim przez polskojęzycznego pracownika sieci.

Kosztorysy napraw wykonane przez pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT dają nam pewność otrzymania możliwie najwyższego odszkodowania za szkody powstałe w skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec. Warto watro więc skorzystać z usług oferowanych przez sieć MOTOEXPERT.

Obecnie, kiedy to granice zostały otwarte i coraz częściej podróżujemy samochodami do Niemiec w celach służbowych lub turystycznych, zdarza się, że zostajemy poszkodowani w wypadkach lub kolizjach drogowych na terenie tego kraju. Powinniśmy wiedzieć, że w myśl niemieckiego prawa każda osoba poszkodowana nie z własnej winy ma prawo do korzystania z samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu lub do czasu zakupu nowego auta, jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do naprawy i zostanie orzeczona szkoda całkowita. Zakłada się, że czas użytkowania samochodu zastępczego wynosi około 12-14 dni w przypadku samochodów osobowych, jeżeli jednak zostanie uszkodzony samochód specjalistyczny, czas ten może zostać wydłużony do nawet dwóch miesięcy.

Gdzie szukać pomocy, jeżeli nasze auto zostanie uszkodzone nie z naszej winy?

W takim przypadku warto zwrócić się po pomoc do firmy MOTOEXPERT działającej na terenie całych Niemiec. Dzięki swojemu dużemu doświadczeniu oraz szerokim kontaktom w branży pomogą nam uzyskać auto zastępcze. Zwrócenie się po pomoc do MOTOEXPERT niesie ze sobą również wiele innych korzyści, ponieważ pomogą nam oni w załatwieniu innych formalności związanych z naprawą uszkodzonego samochodu. Zajmują się oni wydawaniem opinii technicznych dotyczących uszkodzonych pojazdów, które są zgodne z niemieckimi standardami, bezproblemowe, a przede wszystkim bezstronne, ponieważ rzeczoznawcy MOTOEXPERT nie są związani z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, co daje nam gwarancję, że sporządzona przez nich opinia techniczna i kosztorys napraw będzie zgodny ze stanem faktycznym.

Po wypadku samochodowym konieczne jest wykonanie opinii technicznej dotyczącej powstałych uszkodzeń. Wykonanie takiej opinii należy zlecić ekspertowi samochodowemu. Wykona on opinię uszkodzeń naszego samochodu i na jej podstawie zostanie wypłacone mam odszkodowanie. Często się jednak zdarza, że opinia taka zostaje wykonana niedokładnie i nie odzwierciedla faktycznie powstałych uszkodzeń lub może wskazywać zbyt wiele części, które powinny zostać naprawione, zamiast wymienić je na nowe. Taka błędnie wykonana opinia techniczna staje się podstawą do wypłaty znacznie zaniżonego odszkodowania. Innym z powodów wykonania błędnej opinii technicznej może byś stronniczość eksperta lub brak porozumienia z nim wynikający z naszej nieznajomości języka niemieckiego lub niemieckiego prawa.

Komu należy zlecić wykonanie opinii technicznej naszego samochodu?

Aby uniknąć problemów związanych z błędnie wykonaną opinią techniczną, powinniśmy zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców firmy MOTOEXPERT. Rzeczoznawcy firmy MOTOEXPERT od lat zajmują się wydawaniem bezstronnych (nie związanych z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym), dokładnych i rzetelnych opinii technicznych. Często wykonują również opinie techniczne na zlecenie obywateli naszego kraju, poszkodowanych w wypadkach samochodowych na terenie Niemiec. Jeżeli zlecimy wykonanie opinii technicznej naszego uszkodzonego w wypadku samochodowym pojazdu rzeczoznawcom MOTOEXPERT, możemy mieć pewność, że zostania on wykonana poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym, dzięki czemu będzie podstawą do wypłaty możliwie najwyższego odszkodowania, które pokryje wszystkie koszty naprawy uszkodzeń naszego samochodu.

Błędnie wykonana opinia techniczna

Jeżeli wydaje nam się, że opinia techniczna wykonana przez eksperta, któremu to zleciliśmy została wykonana błędnie i mamy podejrzenie że na jej podstawie zostanie nam wypłacone znacznie zaniżone i niezgodne z faktycznym stanem uszkodzeń naszego samochodu odszkodowanie, możemy się zwrócić po pomoc do rzeczoznawców firmy MOTOEXPERT. Na nasze zlecenie dokonają oni weryfikacji posiadanej przez nas opinii lub, w razie konieczności, wystawiają nową, zasadną i zgodną ze stanem faktycznych uszkodzeń naszego samochodu opinię techniczną, która będzie podstawą do wypłaty nam należnego odszkodowania za straty poniesione na skutek wypadku samochodowego na terenie Niemiec.