Przeskocz do treści

Omawiając różnego rodzaju problemy, które pojawiają się  na skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec, która powstała nie z naszej winy, a także opisując pomoc, jaką możemy uzyskać od pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z ich usług i rozpocząć proces likwidacji powstałej szkody bezpośrednio po wypadku, jeszcze na terenie Niemiec, nie powinniśmy zapominać o tym, iż wraz ze wzrostem liczby wypadków na terenie Niemiec z udziałem Polaków, wzrasta również liczba powodujących te wypadki Polaków.

Jeżeli zdarzy nam się nieprzyjemna sytuacja i nasze auto zostanie z naszej winy uszkodzone, również wtedy możemy zwrócić się po pomoc do sieci niezależnych rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, ponieważ pomagają oni również poszkodowanym Polakom przy likwidacji szkody AC.

Wykonują oni niezależne opinie techniczne szkód  AC po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec, opinie techniczne AC zgodne z wymogami polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych, zgodne z polskim prawem oraz w języku polskim. Wobec spełnienia tych wszystkich kryteriów są one najczęściej bez problemów akceptowane przez wszystkie polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które najczęściej wyrażają zgodę na wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC pracownikom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Jeżeli będziemy mieć problem i nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe (w którym wykupiliśmy polisę AC) nie wyrazi zgody na to, aby opinię techniczną wykonał nam pracownik sieci MOTOEXPERT, zawsze istnieje możliwość poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zakresie i jakości świadczonych przez MOTOEXPERT usług.

Powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli zlecimy wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC w Niemczech  rzeczoznawcy samochodowemu MOTOEXPERT, zyskamy cenny czas, ponieważ, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT mają 7 dni od czasu zgłoszenia na wykonanie żądanej opinii technicznej, która zostanie wykonana w sposób skrupulatny i fachowy oraz stanie się podstawą wypłaty możliwe najwyższego odszkodowania, które zapewne wystarczy na pokrycie kosztów naprawy wszystkich powstałych w skutek szkody AC uszkodzeń.

Chcąc uzyskać zadowalające odszkodowanie po wypadku na terenie Niemiec, osoba poszkodowana powinna skorzystać z usług rzeczoznawców samochodowych z sieci MOTOEXPERT . Rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT wykonują swoje usługi obiektywnie, zgodnie z przepisami prawa i w pełni profesjonalnie. Dzięki nim dochodzenie odszkodowania powypadkowego od niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych nie sprawia żadnych problemów. Opinie, których sporządzaniem zajmują się rzeczoznawcy MOTOEXPERT są obiektywne i niemieckie towarzystwa ubezpieczeniowe akceptują je, dzięki czemu poszkodowany może otrzymać zadowalające go odszkodowanie po wypadku w Niemczech, lub po wypadku z udziałem obcokrajowca w Polsce. Po wypadku samochodowym warto skorzystać z pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy samochodowego. Usługi rzeczoznawców z sieci MOTOEXPERT pomagają w uzyskaniu odszkodowania. Tym sposobem poszkodowani unikają również wielu problemów. Odszkodowanie można dużo łatwiej uzyskać zwracając się do partnerskich rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, którzy wykonają opinię techniczną, dzięki której to odszkodowanie może być bardzo korzystne dla osoby poszkodowanej, niż gdyby poszkodowany zwrócił się w tym samym celu do polskiego rzeczoznawcy samochodowego lub do eksperta z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Rzeczoznawcy z sieci MOTOEXPERT są ekspertami w usługach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych i już od wielu lat służą pomocą poszkodowanym Polakom w wypadkach drogowych na terenie Niemiec. Rzeczoznawcy MOTOEXPERT wśród swoich licznych usług wykonują wyceny wartości samochodów a także sporządzają opinie techniczne, kalkulacje kosztów naprawy samochodów powypadkowych oraz weryfikacje wykonanych już ekspertyz i opinii technicznych oraz wiele innych. Po wypadku drogowym na terenie Niemiec lub po wypadku z udziałem obcokrajowca na terenie Polski niezbędne jest natychmiastowe działanie. Poszkodowany, chcąc otrzymać należne i pełne odszkodowanie, powinien skorzystać z oferty rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, którzy od lat pomagają osobom poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec oraz poszkodowanych w wypadkach z obcokrajowcami w Polsce poprzez sporządzanie niemieckich opinii technicznych.

Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawców MOTOEXPERT?

Rzeczoznawcy ci są doświadczonymi i profesjonalnymi ekspertami w wykonywanych dla poszkodowanych usługach. Ich zaangażowanie w sprawę pozwoli osobie poszkodowanej uniknąć niepotrzebnych problemów.

Czy można uzyskać odszkodowanie bez znajomości języka niemieckiego?

Wypadek w Niemczech i dochodzenie odszkodowania z nim związanego nie powinno stanowić żadnego problemu dla osoby poszkodowanej, która nie zna języka niemieckiego. Nieznajomość języka nie może być przeszkodą w otrzymaniu przez poszkodowanego odszkodowania, jeśli do zdarzenia drogowego doszło nie z jego winy. Brak znajomości języka niemieckiego nie przeszkadza w tym, ażeby móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w Niemczech.

Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym w Niemczech może dochodzić odszkodowania na rożne sposoby. Nie w każdym przypadku konieczne jest, by znała ona język niemiecki. Jeśli wypadek drogowy miał miejsce w Niemczech to poszkodowany ma prawo do likwidacji szkody według zasad prawa niemieckiego. Jego decyzją jest jednak, czy likwidacja szkody powypadkowej odbędzie się w Niemczech, czy w Polsce.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku samochodowego na terenie Niemiec? Przede wszystkim należy spisać dane sprawcy wypadku – jest to niezbędna czynność, która będzie potem bardzo pomocna przy zgłoszeniu szkody i dochodzeniu odszkodowania za wypadek mający miejsce w Niemczech. Po tym należy jak najszybciej zgłosić szkodę do centrali firmy MOTOEXPERT w Norymberdze. Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT chętnie służą pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Następnym krokiem, które poszkodowani często podejmują jest przetransportowanie uszkodzonego pojazdu do Polski. Nie jest to jednak rozsądne ze względu na to, że oględziny pojazdu powypadkowego w celu wykonania opinii technicznej równie dobrze mogą być wykonane na terenie Niemiec. Jest to wówczas bardzo korzystne dla poszkodowanego ze względu na to, że niemiecka opinia techniczna opiera się na niemieckich stawkach roboczo-godzinowych, które są dużo wyższe od polskich, co skutkuje wyższym odszkodowaniem. W przypadku, gdy pojazd już został przetransportowany do Polski poszkodowany może zlecić oględziny i wykonanie opinii technicznej jednemu z partnerskich rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, którzy działają również na terenie Polski. Wówczas rzeczoznawca po wykonaniu oględzin wysyła do centrali materiał z oględzin, gdzie niemiecki rzeczoznawca wykonuje ocenę techniczną zgodnie z niemieckimi przepisami i zasadami, co może przyczynić się do otrzymania przez poszkodowanego wyższego odszkodowania. Kolejnym działaniem jest wykonanie niemieckiej opinii technicznej przez niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego. Taka opinia sporządzona przez polskiego rzeczoznawcę jest bezwartościowa, bo nie spełnia wymogów prawnych, czym komplikuje także proces likwidacji szkody powypadkowej. Zapłaty za sporządzoną opinię techniczną dokonuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku wtedy, gdy poszkodowany podpisze tzw. cesję wierzytelności. Później rzeczoznawca samochodowy z Niemiec przesyła gotową opinię techniczną do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy albo do adwokata, który reprezentuje osobę poszkodowaną. Natomiast kopie opinii przesyła do zleceniodawcy. Ostatnim elementem całego procesu jest po prostu czekanie na wypłacenie odszkodowania powypadkowego. Zwykle nie trwa to bardzo długo, czas oczekiwania jest jednak uzależniony od doświadczenia oraz zaangażowania adwokata, który reprezentuje tylko interesy swojego poszkodowanego klienta.

Zawierając umowę ubezpieczenia AC z naszym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, możemy mieć pewność, że pokryje ono szkody po zdarzeniu drogowym (stłuczce, wypadku, czy kolizji). Najczęściej, gdy dochodzi do takiego zdarzenia na terenie Polski nie mamy większych problemów z likwidacją szkody AC. Problem zaczyna się wtedy, gdy do wypadku dochodzi poza granicami Polski np. na terenie Niemiec. Wówczas powstaje duży problem, najczęściej nie wiemy jak w takim przypadku postąpić i transportujemy uszkodzony samochód do Polski, co jest kłopotliwe i zajmuje dużo czasu. Aby zaoszczędzić sobie kłopotu powinniśmy zwrócić się po pomoc do rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT i, po uzyskaniu zgody ze strony swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zlecić im wykonanie opinii technicznej uszkodzeń naszego samochodu na terenie Niemiec w celu likwidacji szkody AC. Możemy wówczas zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ zgodnie z procedurami pracownik sieci MOTOEXPERT powinien dokonać oględzin naszego samochodu i wykonać opinię techniczną w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej bez problemów wydają takie zgody, wiedząc, że wykonana przez pracownika sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT opinia techniczna będzie wykonana w sposób fachowy, zgodny z polskimi wymogami i polskim prawem, będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz zostanie wykonana w języku polskim. Takie właśnie opinie techniczne, wykonane przez pracowników sieci MOTOEXPERT są w pełni uznawane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe i staja się podstawą wypłaty odszkodowania za szkodę AC. Koszt wykonania takiej opinii technicznej przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT jest, po zaakceptowaniu jej wykonania przez nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nam zwracany z naszej polisy.

Problem rodzi się wtedy, kiedy nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chce wyrazić zgody na to, aby opinię techniczną wykonać w Niemczech, bez konieczności przewożenia samochodu do Polski i zlecić jej wykonanie rzeczoznawcy MOTOEXPERT. Możemy wówczas próbować przekonać naszego ubezpieczyciela, informując go o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT oraz o tym, jakie odniesiemy korzyści, jeżeli likwidację szkody AC rozpoczniemy niezwłocznie, jeszcze na terenie Niemiec.

Transport samochodu z Polski do Niemiec

  Osoby, które zajmują się transportem samochodu z Polski do Niemiec mają bardzo odpowiedzialne zajęcie. Należy posiadać prawo jazdy, które upoważnia do jazdy pojazdem z dodatkowym obciążeniem. Niewątpliwie jest to trudne i doświadczenie nabywa się z biegiem czasu.

Transport samochodu z Polski do Niemiec zajmuje około jednego dnia i odbywa się według określonych procedur. Zanim zostaną załadowane auta na lawetę to wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Jest to podróż dość długa dlatego też konieczne jest mocne przymocowanie samochodów by nie uległy uszkodzeniom. Pomimo tego iż transport samochodu z Polski do Niemiec obejmuje głównie auta po wypadku lecz i tak należy uważać aby ich bardziej nie uszkodzić. Kierowca lawety po kilku latach jazdy jest bardzo doświadczony i nic nie powinno się wydarzyć podczas transportu samochodu z Polski do Niemiec. Jednak nigdy nie wiadomo co może wydarzyć się podczas takiej podróży. Kierowca lawety odpowiada nie tylko za swój samochód lecz także za wszystkie inne zamocowane na niej. W przypadku kiedy coś by się stało to on ponosi koszty naprawy z własnej kieszeni. Przeważnie wszystko jest dobrze i transport samochodu z Polski do Niemiec przebiega bez zarzutu. W przypadku kiedy sytuacje wypadków lawet były częste to ludzie nie decydowali by się na takie rozwiązanie. Widocznie mają pełne zaufanie i bez wyrzutów sumienia oddają swoje uszkodzone auto na lawetę. Kierowca zarabia za to pieniądze tak więc stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej tylko potrafi. Można wynająć też firmę, która zajmuje się tego typu rzeczami i pomaga kierowcom z Niemiec w takich sytuacjach. Transport samochodu z Polski do Niemiec jest często spotykanym zjawiskiem i nigdy nic złego podczas niego się nie stało. Jest to jedna z najchętniej wybieranych opcji przez kierowców w momencie kiedy przydarzy nam się wypadek za granicą. Trzeba jakoś dowieść auto do domu dlatego też transport samochodu z Polski do Niemiec jest jak najbardziej wskazany.

Jest to bardzo bezpieczny sposób i ludzie chwalą sobie taki rodzaj transportu uszkodzonego samochodu.

 

 

Wypadek/kolizja za granicą

  Jeśli ktoś kiedykolwiek miał wypadek za granicą to wie jakie z tym wiążą się nieprzyjemności. Wyjeżdżamy sobie na wakacje do ciepłych krajów i nawet nie mamy pojęcia, że może nam się przytrafić wypadek za granicą. Jest to ostatnia rzecz na, którą byśmy wpadli będąc na wakacjach lecz niestety takie rzeczy się zdarzają w najmniej oczekiwanych momentach.

  Nic na to nie poradzimy i jeśli już się przydarzy kolizja za granicą to musimy na spokojnie wszystko załatwić i dalej cieszyć się urlopem i piękną pogodą. Oczywiście jeśli nic poważnego nam się nie stanie i nasze zdrowie nie zostanie nadszarpnięte bo w przeciwnym wypadku czeka nas reszta wakacji w szpitalu. Jeśli posiadamy przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty to kolizja za granicą szybko zostanie załatwiona i będzie tylko wspomnieniem. Znając życie rozmowa będzie utrudniona przez blokadę językową lecz musimy mieć nadzieję, że trafimy na osobę, która chociaż w stopniu komunikatywnym posługuję się językiem angielskim. Jeśli niestety nie damy rady porozumieć się z winnym to na miejsce kolizji za granicą zostanie zaproszony tłumacz, który wszystko dokładnie wytłumaczy obcokrajowcowi. Niestety wypadek za granicą zostanie nam wpisany w ubezpieczalni i w innych dokumentach i stracimy zniżki, które posiadamy na jakiś czas. Jednak lepsze to niż skasowany samochód i uszczerbek na zdrowiu. Okres karny szybko minie ponieważ przeważnie jest to rok ale najważniejsze, że nam nic nie jest ani naszej rodzinie. Z biegiem czasu zapomnimy o tym nieprzyjemnym wydarzeniu, które miało miejsce za granica i zapewne już więcej nie pojedziemy w tamto miejsce. Jednak niezależnie od miejsca może nam się przytrafić kolizja za granicą z naszej winy lub z winy drugiej osoby. Nigdy nie wolno lekceważąco podchodzić do takich kwestii gdyż może taka kolizja okazać się naprawdę niebezpieczna. Jednym razem możemy wyjść z tego bez żadnego szwanku natomiast w kolejnej może ktoś ucierpieć czego oczywiście nikomu nie życzymy.

 

Jednak zawsze należy być przygotowanym na taką ewentualność i posiadać wszystkie dokumenty i ubezpieczenie przy sobie co znacznie ułatwi załatwienie sprawy przy kolizji za granicą. Nie myślmy o tym, że wyjeżdżając teraz na każde zagraniczne wakacje coś złego się wydarzy bo nigdzie nie pojedziemy. Wiadomo, że uraz pozostanie na jakiś czas ale każdemu to się mogło zdarzyć

Wina Polaka w wypadku za granicą

 Kiedy wybieramy się na wakacje do obcego kraju to należy się bardzo pilnować ponieważ na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i możemy wpakować się w jakiś wypadek. Niby każdy stara się jechać bezpiecznie ale wiadomo, że tego nie da się przewidzieć. Wypadki są nie do zaplanowania i w najmniej spodziewanym momencie może nas to dotknąć. Kiedy przytrafi nam się wypadek za granicą z obywatelem danego kraju to wiadome jest iż zostanie uznana wina Polaka w wypadku za granicą

 Jest to więcej niż pewne ponieważ prawo głównie broni obywateli swojego kraju i przyjęło się, ze Polacy jeżdżą niebezpiecznie i trzeba na nas uważać. Jest to oczywiście błędne stwierdzenie ponieważ każdemu może zdarzyć się nie zapanować nad kierownicą i spowodować kolizję. Jednakże utarło się tak, że zawsze jest wina Polaka w wypadku za granicą. Oczywiście na miejsce zdarzenia przyjeżdżają stosowne służby i wszystko jest rzetelnie sprawdzane lecz i tak nie ulega wątpliwości iż zostanie uznana wina Polaka w wypadku za granicą. Możemy się oczywiście odwoływać do sądu lecz małe prawdopodobieństwo, że na terenie danego kraju zostanie zmieniona decyzja. Jeśli skierujemy sprawę do naszego organu władzy to po przeanalizowaniu wszystkich dowodów z pewnością nie zostanie uznana wina Polaka w wypadku za granicą. Niestety prawo jest niesprawiedliwe i działa na nasza niekorzyść w przypadku kiedy bierzemy udział w wypadku samochodowym. Niby są przeprowadzane wszystkie potrzebne procedury i wywiady ale to i tak nie ulega wątpliwości, że wina Polaka w wypadku za granicą będzie rozpatrzona pozytywnie dla drugiego kierowcy.

 Niestety sądy i policjanci za granicą nie są mile i przyjaźnie nastawieni dla polskich kierowców. Dlatego lepiej żeby zachować wszystkie względy ostrożności podczas przejazdu samochodem przez inne kraje. Zawsze pech tak chce, że wypadek zdarza się wtedy gdy się całkowicie tego nie spodziewamy i w momencie kiedy jesteśmy w innym kraju. Prawda jest taka, że w przypadku rozpatrzenia sprawy zdarzenia, przeważnie zostaje uznana wina Polaka w wypadku za granicą.

 

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Osoby, które jeżdżą ciężarówkami i tirami bardzo dobrze wiedzą jak często i łatwo można ulec wypadkowi samochodowemu. Trudno jest kierować tak ogromnym pojazdem i dlatego należy przy tym zachować wszelkie środki ostrożności.

Nieraz zdarza nam się mijać zabezpieczone miejsce na, którym uległy wypadkowi dwa tiry. Wszystkie służby oczywiście są postawione na nogi i dochodzą co tak naprawdę się wydarzyło. Na miejscu także pojawia się rzeczoznawca, który ocenia straty likwidacji szkód komunikacyjnych. W przypadku tak dużych pojazdów ceny naprawy są znacznie wyższe niż samochodów osobowych. Ogromna ich powierzchnia i większa liczba części sprawia iż likwidacja szkód komunikacyjnych jest wysoka. Jednak w przypadku kiedy jesteśmy ubezpieczeni i nie spowodowaliśmy wypadku to jej koszty pokrywa ubezpieczalnia. Warto właśnie na wszelki wypadek płacić rocznie składki i ubezpieczyć swoje auto ponieważ nie znamy dnia ani godziny kiedy coś złego nam się przytrafi na drodze. Jest to chwila moment a likwidacje szkód komunikacyjnych mogą się za nami ciągnąć bardzo długo z powodu braku pieniędzy. Dlatego ważne aby posiadać ubezpieczenie i nie musieć się martwić, że koszty naprawy będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Wypadki samochodowe się zdarzają i nic tego nie zmieni lecz należy pamiętać iż likwidacja szkód komunikacyjnych nieraz może nas drogo kosztować. Na miejscu rzeczoznawca samochodowy dokładnie wyceni nam na jaką kwotę zostały zrobione szkody na naszym aucie. Nikt nie lubi momentu kiedy musi wyłożyć z własnego budżetu na likwidacje szkód komunikacyjnych dlatego też warto posiadać ubezpieczenie pojazdu. Każdy co prawda jest zobowiązany je wykupić lecz można też mieć dodatkowe, które niekiedy bardzo się przydają. Nigdy nie wiadomo czy za tydzień lub miesiąc nie ulegniemy wypadkowi i nie będziemy potrzebowali tego ubezpieczenia.

Warto się zabezpieczyć na taką ewentualność i mieć pewność, ze likwidacja szkód komunikacyjnych nie będzie należała do nas. Inaczej się poczujemy po wypadku gdy nie stracimy swoich pieniędzy i szkody pokryje ubezpieczalnia na, którą co roku płacimy składki.

Likwidacja szkód komunikacyjnych

  Na świecie bardzo dużo osób porusza się pociągami do pracy czy też na wakacje. Pomimo tego iż słysz się, że co jakiś czas zdarzają się wypadki z ich udziałem to jednak nas to nie powstrzymuje.

Osoby, które nie posiadają samochodów, są skazane na ten środek transportu, który jest ostatnimi czasy bardzo popularny. Maszyniści starają się prowadzić pociąg bardzo ostrożnie ponieważ wypadki mogą skończyć się bardzo tragicznie zarówno dla niego jak i dla pasażerów. Jednak kiedy już przytrafi się ten przykry incydent i zderzą się dwa pociągi, które nie wiadomo skąd znalazły się na jednym torze to powoływane są wszystkie służby do wyjaśnienia tych okoliczności. Również pojawia się tam rzeczoznawca, który oceni straty i oszacuje ile będzie kosztowała likwidacja szkód komunikacyjnych. Pociągi są bardzo ciężkimi i długimi pojazdami dlatego też trochę potrwa zanim rzeczoznawca dokładnie oszacuje straty. Również likwidacja szkód komunikacyjnych powstałych w wyniki wypadku będzie trwała dość długo ponieważ trzeba bardzo dokładnie sprawdzić każdy wagon. Jest to proces długotrwały lecz warto jest poczekać i mieć pewność, ze pociąg wracający na tory jest sprawny i może ruszyć w dalszą trasę. Warto też wiedzieć iż każdy pociąg ma wykupione ubezpieczenie przez PKP dlatego też każdą likwidacje szkód komunikacyjnych a raczej jej koszty pokrywa ubezpieczalnia. Co prawda takie kolizje zdarzają się stosunkowo rzadko ponieważ wiele osób nadzoruje jazdę tych pociągów na ekranach lecz zdarzają się sytuacje, których nie można przewidzieć ani w porę zatrzymać. Wtedy należy się liczyć iż może dojść do wypadku i całe szczęście koszty likwidacji szkód komunikacyjnych pokrywa ubezpieczalnia na, którą płaci się składki. Wiadomo, ze pociągów jest bardzo dużo i te składki są ogromne lecz gdyby tak z własnej kieszeni pokryć likwidacje szkód komunikacyjnych takiego wypadku to jeszcze byśmy przepłacili. Dlatego też właściciel PKP ma głowę na karku i na samym początku wykupuje ubezpieczenie na wszystkie swoje pociągi.

Oczywiście najlepiej by było dla wszystkich aby takie wypadki się zdarzały jak najrzadziej lecz tego nigdy nie jesteśmy przewidzieć. Dlatego trzeba zachować wszystkie środki ostrożności i zaopatrzyć się w ubezpieczenie na wszelki wypadek.