Przeskocz do treści

Najczęściej jeżeli dochodzi do wypadku lub kolizji na terenie Niemiec i uszkodzony zostaje samochód na polskich numerach rejestracyjnych pierwszą myślą jego właściciela jest myśl, że trzeba przetransportować uszkodzony samochód do Polski i dopiero na terenie kraju możliwe jest rozpoczęcie procesu likwidacji powstałej szkody. Takie myślenie jest błędne, ponieważ nie zaleca się, a czasem wręcz odradza transportowanie uszkodzonego samochodu z Niemiec do Polski, bo jest to czasochłonne i niezmiernie kosztowne, a zgodnie z zapisami prawa osoba poszkodowana nie powinna samodzielnie ponosić kosztów powstałej szkody. Wobec tego koszt nieuzasadnionego transportu uszkodzonego samochodu do Polski może nie zostać poszkodowanemu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwrócony. Transport uszkodzonego samochodu do Polski uzasadniony jest tylko w niewielu przypadkach uzasadniony i jego koszt powinien być zwrócony. Możliwe jest transportowanie uszkodzonego samochodu do Polski wówczas, gdy na skutek uszkodzeń samochód nie nadaje się do ruchu lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody aby naprawy dokonać w polskim warsztacie lub serwisie samochodowym.

Wykonanie opinii technicznej uszkodzonego na terenie Niemiec polskiego samochodu można zlecić rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT. Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działa na terenie całego kraju i skorzystać z ich usług można praktycznie w każdym miejscu. Wykonana przez pracownika MOTOEXPERT opinia techniczna bez problemów zostanie uznana przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ponieważ wykonana będzie w języku polskim i zgodnie z polskim prawem i wymogami.
Jeżeli jednak uszkodzony samochód zostanie przetransportowany do Polski i dopiero  tam zacznie się proces likwidacji szkody, można wówczas zlecić wykonie opinii technicznej współpracującemu z siecią MOTOEXPERT polskiemu rzeczoznawcy.

Warto jest skorzystać z oferowanych przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT usług, ponieważ stawiają oni na dobro klienta i dbają o jego wysoki poziom obsługi. Dlatego też wykonywane przez pracowników sieci MOTOEXPERT opinie techniczne są wykonywane profesjonalnie i są akceptowane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, staja się więc podstawą wypłaty odszkodowania bez konieczności transportowania uszkodzonego samochodu do Polski.

Działająca na terenie całych Niemiec sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT wykonuje oględziny pojazdów po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec. Pracownicy sieci MOTOEXPERT swoje usługi wykonują w sposób niezwykle dokładny i profesjonalny. Wykonywane przez pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oględziny pojazdu wykonywane są z niezwykła staranności, dzięki przeprowadzaniu ich na specjalnie do tego przystosowanych stanowiskach z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i narzędzi. Przeprowadzenie dokładnych oględzin pojazdu jest niezmiernie istotne, ponieważ sporządzona na podstawie oględzin pojazdu opinia techniczna oraz kosztorys napraw staną się dokumentami na postawie których zostanie wypłacone odszkodowanie. Dlatego czas w jakim pracownicy siec rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT przeprowadzają oględziny pojazdu jest długi, ale poszkodowany będzie mieć pewność że zostaną dostrzeżone i spisane wszystkie uszkodzenia pojazdu a sporządzona w trakcie oględzin pojazdu dokumentacja fotograficzna będzie przejrzysta i czytelna.

Dobrze jest wiedzieć, gdzie szukać pomocy i do kogo się zwrócić, jeżeli zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek i będziemy uczestnikami kolizji samochodowej na terenie Niemiec. Co zrobić, aby nie zostać oszukanym przez nierzetelnego i miało dokładnego eksperta, który swoją pracę wykonuje pobieżnie, i któremu nie zależy na naszym dobru, a wykonana przez niego dokumentacja jest mało czytelna lub wręcz pobieżna i nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych części. Dlatego też otrzymane na tej podstawie odszkodowania będzie znacznie zaniżone i nie wystarczy nam na naprawę wszystkich uszkodzeń naszego pojazdu.

Dlatego, aby tego wszystkiego uniknąć należy zwrócić się po pomoc i zlecić wykonanie oględzin samochodu właśnie profesjonalistom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Będziemy mieć wówczas gwarancję, że swoją pracę wykonają profesjonalnie i z wielką starannością, oględziny pojazdu przeprowadzą niezwykle starannie i dokładnie dzięki temu dostrzegą i spiszą wszystkie powstałe uszkodzenia, które należy naprawić a sporządzona na ich podstawie opinia techniczna i kosztorys napraw będą sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym. Wtedy wypłacone na ich podstawie przez Towarzystwo ubezpieczenie odszkodowanie pokryje wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego samochodu.

Może nam się wydawać, że koszt opinii technicznej samochodu uszkodzonego w wypadku lub kolizji samochodowej wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT jest stosunkowo wysoki jednak tak wykonana opinia techniczna niesie ze sobą znaczne korzyści.

Opinia techniczna wykonana przez niezależnego, niezwiązanego z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT jest wykonana w sposób niezwykle staranny i dokładny, uwzględnia wszystkie powstałe w wyniku zdarzenia szkody przez co staje się podstawą otrzymania wyższego odszkodowania.

Powinniśmy pamiętać, że koszt opinii technicznej wykonany prze niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego będzie wyższy niż wykonany przez eksperta polskiego, warto jednak się zastanowić co jest dla nas korzystniejsze.

Korzystniejsze dla nas jest zlecenie wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT mimo, że koszt opinii technicznej, na który składa się m.in. duży nakład pracy eksperta, jego dokładność i wiedza, jest stosunkowo wyższy jednak w przeciwieństwie do innych rzeczoznawców, którzy oczekują od razu zapłaty za swoje usługi rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT wychodzą naprzeciw swoim klientom, osobom i tak już poszkodowanym i stosują cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcy.

Stosując dużo korzystniejszą formę rozliczenia cesję wierzytelności rozliczają się z klientami „bezgotówkowo”. Oznacza to, że nie musimy od razu płacić za wykonaną usługę, koszt wykonanej przez pracownika sieci MOTOEXPERT opinii technicznej jest pokrywany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jest to dla nas bardzo duże udogodnienie Taka formę rozliczenia kosztu opinii technicznej stosują tylko rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT inni rzeczoznawcy zarówno polscy jak i niemieccy oczekują zapłaty od razu, w chwili wykonania usługi.

Stosując „bezgotówkową” formę rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej uszkodzonego w wyniku wypadu komunikacyjnego samochodu rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT starają się wyjść na przeciw osobom poszkodowanym. Rozwiązanie to umożliwia coraz większej liczbie Polaków, korzystanie z usług pracowników sieci. Dzięki temu że wykonana przez nich opinia techniczna jest bezstronna, dokładna i fachowa także obywatele naszego kraju poszkodowani w wypadkach mają szanse otrzymania należnego, możliwie najwyższego odszkodowania wystarczającego na naprawę wszystkich uszkodzeń.

Wybierając się na zagraniczne wycieczki warto wcześniej wszystko zapiąć na ostatni guzik. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, poznanie przepisów kraju, do którego się udajemy i ubezpieczenie pozwolą na zmniejszenie ryzyka. Kolizja samochodowa w Holandii może wiązać się z wieloma nieprzyjemnościami. Oprócz tego, że nasza znajomość języka może nie być do końca zadowalająca, dochodzi jeszcze dostosowanie się do przepisów holenderskich w zakresie ruchu drogowego, czy choćby podjęcie kolejnych kroków po wypadku. Nieznajomość języka podczas kolizji samochodowej w Holandii jest niewygodna o tyle, że ciężko ustalić, kto był winien, czy wyjaśnić przyczyny wypadku i ustalić kolejne kroki dotyczące wypłaty ubezpieczenia. Z tego powodu wiele osób decyduje się na rzeczoznawcę samochodowego, który jednocześnie może służyć pomocą jako tłumacz. Kolizja samochodowa w Holandii nie musi być na tyle groźna, żeby pokrzyżować nam plany urlopowe czy zawodowe. Zniszczony samochód może jednak nie nadawać się do dalszej drogi, a konieczność oszacowania szkód może opóźnić wszelkie plany. Wszyscy chyba zdają sobie sprawę, że nawet największa ostrożność nie chroni przed wypadkiem, jednak zwiększenie uwagi na drodze oraz bogata wyobraźnia pomogą ograniczyć kolizje samochodowe w Holandii. Przewidywanie sytuacji i zachowania innych kierowców na drodze pomaga później zareagować w momencie, kiedy wypadek jest nieunikniony i ograniczyć jego skutki. Decydując się na podróżowanie własnym samochodem trzeba wziąć pod uwagę, że cała podróż nie musi przebiec zgodnie z planem. Ubezpieczenie OC lub chociaż od nieszczęśliwych wypadków zawsze pozwoli nam na późniejsze finansowe odszkodowanie. Mimo, iż kolizja samochodem w Holandii nie powinna być powodem do wzbogacenia się, to jednak pieniądze z odszkodowania mogą się przydać na zabiegi lecznicze czy rehabilitacje po zakończeniu leczenia. Kolizje samochodowe w Holandii zdarzają się prawie tak często, jak w innych krajach i w wielu wypadkach niewątpliwie jest winny jest człowiek. Unikając kolizji samochodem w Holandii oszczędzimy sobie kłopotów ze zdrowiem.