Przeskocz do treści

Problemy z serwisem lub warsztatem naprawczym można łatwo rozwiązać poprzez reklamacje usługi lub dzięki pomocy rzeczoznawcy samochodowego.

Bardzo często zdarza się, że oddając auto do naprawy stykamy się z nieuczciwością ze strony warsztatu samochodowego lub nawet  ze strony większego serwisu.  Naprawiając samochód uszkodzony podczas wypadku samochodowego w Niemczech możemy czuć się oszukani. Czasami okazuje się, że pracownicy zamiast nowych oryginalnych części montują do naszego samochodu, bez naszej wiedzy, ich tańsze odpowiedniki lub nawet części używane, wystawiając oczywiście fakturę za części nowe. Jest to oczywiście jawne oszustwo, do którego może dojść zarówno w dużym serwisie jak i w małym, mogłoby się zdawać przyjaznym warsztacie samochodowym, którego pracownicy wykorzystają naszą nieuwagę lub czasami po prostu naszą niewiedzę.

Gdzie szukać pomocy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że zostaliśmy oszukani przez serwis lub warsztat samochodowy.

Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że zostaliśmy oszukani przez serwis samochodowy lub warsztat, bądź nasz samochód został podczas naprawy szkody dodatkowo uszkodzony, po pomoc najlepiej jest zwrócić się do rzeczoznawcy, który fachowo oceni, czy wykonana przez serwis lub warsztat samochodowy usługa została wykonana rzetelnie i zgodnie z kosztorysem. Swoich praw możemy dochodzić za pomocą prawnika lub w sądzie, jeżeli zostaliśmy oszukani przesz serwis lub warsztat samochodowy.  Możemy się wówczas starać o odszkodowanie.

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów oddając auto uszkodzone podczas wypadku komunikacyjnego w Niemczech do naprawy należy od samego początku interesować się, w jaki sposób zostanie wykonana. Należy konsultować każdą zdiagnozowaną usterkę, nie powinno się w tej kwestii zostawiać wolnej ręki pracownikom warsztatu. Drugim sposobem zabezpieczenia się przed problematycznymi pracownikami serwisu samochodowego jest sporządzenie umowy pomiędzy właścicielem samochodu a warsztatem samochodowym. Rolę takiej umowy pełni najczęściej zlecenie naprawy, które powinno zawierać najdokładniejszy zakres napraw.  Możemy również zabezpieczyć poprzez posiadanie wszelkiej dokumentacji stanu technicznego samochodu łącznie z dokumentacja fotograficzną potwierdzającą stan wszelkich uszkodzeń, wgnieceń, zadrapań. Jeżeli więc w czasie naprawy powstaną nowe uszkodzenia, zgromadzona wcześniej przez nas dokumentacja posłuży nam jako dowód, gdy będziemy się starać o odszkodowanie.

Po zakończeniu naprawy należy również zwrócić uwagę jaki rachunek został wystawiony. Rachunek powinien być szczegółowy i zawierać dokładny opis wykonanych prac wraz z użytymi częściami - będzie to stanowiło podstawę do ewentualnej reklamacji.

Kopie zleceń i rachunki za naprawy samochodu to części historii serwisowej samochodu i warto je przechowywać.

Najczęściej jeżeli dochodzi do wypadku lub kolizji na terenie Niemiec i uszkodzony zostaje samochód na polskich numerach rejestracyjnych pierwszą myślą jego właściciela jest myśl, że trzeba przetransportować uszkodzony samochód do Polski i dopiero na terenie kraju możliwe jest rozpoczęcie procesu likwidacji powstałej szkody. Takie myślenie jest błędne, ponieważ nie zaleca się, a czasem wręcz odradza transportowanie uszkodzonego samochodu z Niemiec do Polski, bo jest to czasochłonne i niezmiernie kosztowne, a zgodnie z zapisami prawa osoba poszkodowana nie powinna samodzielnie ponosić kosztów powstałej szkody. Wobec tego koszt nieuzasadnionego transportu uszkodzonego samochodu do Polski może nie zostać poszkodowanemu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwrócony. Transport uszkodzonego samochodu do Polski uzasadniony jest tylko w niewielu przypadkach uzasadniony i jego koszt powinien być zwrócony. Możliwe jest transportowanie uszkodzonego samochodu do Polski wówczas, gdy na skutek uszkodzeń samochód nie nadaje się do ruchu lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody aby naprawy dokonać w polskim warsztacie lub serwisie samochodowym.

Wykonanie opinii technicznej uszkodzonego na terenie Niemiec polskiego samochodu można zlecić rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT. Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działa na terenie całego kraju i skorzystać z ich usług można praktycznie w każdym miejscu. Wykonana przez pracownika MOTOEXPERT opinia techniczna bez problemów zostanie uznana przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ponieważ wykonana będzie w języku polskim i zgodnie z polskim prawem i wymogami.
Jeżeli jednak uszkodzony samochód zostanie przetransportowany do Polski i dopiero  tam zacznie się proces likwidacji szkody, można wówczas zlecić wykonie opinii technicznej współpracującemu z siecią MOTOEXPERT polskiemu rzeczoznawcy.

Warto jest skorzystać z oferowanych przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT usług, ponieważ stawiają oni na dobro klienta i dbają o jego wysoki poziom obsługi. Dlatego też wykonywane przez pracowników sieci MOTOEXPERT opinie techniczne są wykonywane profesjonalnie i są akceptowane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, staja się więc podstawą wypłaty odszkodowania bez konieczności transportowania uszkodzonego samochodu do Polski.

Działająca na terenie całych Niemiec sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT wykonuje oględziny pojazdów po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec. Pracownicy sieci MOTOEXPERT swoje usługi wykonują w sposób niezwykle dokładny i profesjonalny. Wykonywane przez pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oględziny pojazdu wykonywane są z niezwykła staranności, dzięki przeprowadzaniu ich na specjalnie do tego przystosowanych stanowiskach z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i narzędzi. Przeprowadzenie dokładnych oględzin pojazdu jest niezmiernie istotne, ponieważ sporządzona na podstawie oględzin pojazdu opinia techniczna oraz kosztorys napraw staną się dokumentami na postawie których zostanie wypłacone odszkodowanie. Dlatego czas w jakim pracownicy siec rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT przeprowadzają oględziny pojazdu jest długi, ale poszkodowany będzie mieć pewność że zostaną dostrzeżone i spisane wszystkie uszkodzenia pojazdu a sporządzona w trakcie oględzin pojazdu dokumentacja fotograficzna będzie przejrzysta i czytelna.

Dobrze jest wiedzieć, gdzie szukać pomocy i do kogo się zwrócić, jeżeli zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek i będziemy uczestnikami kolizji samochodowej na terenie Niemiec. Co zrobić, aby nie zostać oszukanym przez nierzetelnego i miało dokładnego eksperta, który swoją pracę wykonuje pobieżnie, i któremu nie zależy na naszym dobru, a wykonana przez niego dokumentacja jest mało czytelna lub wręcz pobieżna i nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych części. Dlatego też otrzymane na tej podstawie odszkodowania będzie znacznie zaniżone i nie wystarczy nam na naprawę wszystkich uszkodzeń naszego pojazdu.

Dlatego, aby tego wszystkiego uniknąć należy zwrócić się po pomoc i zlecić wykonanie oględzin samochodu właśnie profesjonalistom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Będziemy mieć wówczas gwarancję, że swoją pracę wykonają profesjonalnie i z wielką starannością, oględziny pojazdu przeprowadzą niezwykle starannie i dokładnie dzięki temu dostrzegą i spiszą wszystkie powstałe uszkodzenia, które należy naprawić a sporządzona na ich podstawie opinia techniczna i kosztorys napraw będą sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym. Wtedy wypłacone na ich podstawie przez Towarzystwo ubezpieczenie odszkodowanie pokryje wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego samochodu.

Może nam się wydawać, że koszt opinii technicznej samochodu uszkodzonego w wypadku lub kolizji samochodowej wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT jest stosunkowo wysoki jednak tak wykonana opinia techniczna niesie ze sobą znaczne korzyści.

Opinia techniczna wykonana przez niezależnego, niezwiązanego z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT jest wykonana w sposób niezwykle staranny i dokładny, uwzględnia wszystkie powstałe w wyniku zdarzenia szkody przez co staje się podstawą otrzymania wyższego odszkodowania.

Powinniśmy pamiętać, że koszt opinii technicznej wykonany prze niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego będzie wyższy niż wykonany przez eksperta polskiego, warto jednak się zastanowić co jest dla nas korzystniejsze.

Korzystniejsze dla nas jest zlecenie wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT mimo, że koszt opinii technicznej, na który składa się m.in. duży nakład pracy eksperta, jego dokładność i wiedza, jest stosunkowo wyższy jednak w przeciwieństwie do innych rzeczoznawców, którzy oczekują od razu zapłaty za swoje usługi rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT wychodzą naprzeciw swoim klientom, osobom i tak już poszkodowanym i stosują cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcy.

Stosując dużo korzystniejszą formę rozliczenia cesję wierzytelności rozliczają się z klientami „bezgotówkowo”. Oznacza to, że nie musimy od razu płacić za wykonaną usługę, koszt wykonanej przez pracownika sieci MOTOEXPERT opinii technicznej jest pokrywany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jest to dla nas bardzo duże udogodnienie Taka formę rozliczenia kosztu opinii technicznej stosują tylko rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT inni rzeczoznawcy zarówno polscy jak i niemieccy oczekują zapłaty od razu, w chwili wykonania usługi.

Stosując „bezgotówkową” formę rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej uszkodzonego w wyniku wypadu komunikacyjnego samochodu rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT starają się wyjść na przeciw osobom poszkodowanym. Rozwiązanie to umożliwia coraz większej liczbie Polaków, korzystanie z usług pracowników sieci. Dzięki temu że wykonana przez nich opinia techniczna jest bezstronna, dokładna i fachowa także obywatele naszego kraju poszkodowani w wypadkach mają szanse otrzymania należnego, możliwie najwyższego odszkodowania wystarczającego na naprawę wszystkich uszkodzeń.

Nikt oczywiście nie planuje i nie wie, kiedy zdarzy nam się coś złego, a już zwłaszcza wypadek samochodowy za granicą. Jadąc na wakacje nie mamy takich złych myśli ani przeświadczeń, bo chcemy jak najlepiej spędzić czas wolny i nacieszyć się dniami wolnymi od pracy. Jednak jeżeli już nam się przydarzy nieszczęśliwy wypadek samochodowy za granicą, to niestety musimy być świadomi, co w takiej sytuacji należy wiedzieć i zrobić. Jak wiadomo w pierwszej kolejności powinniśmy przede wszystkim zadbać o własne zdrowie i życie, bo to jest najważniejsze. Nie martwmy się o samochód, bo on nie posiada tak jak ludzie serca i można go łatwo naprawić, natomiast z nami jest o wiele ciężej. Wszystko zależy od tego, czy wypadek samochodowy za granicą był lekki i obrażenia są powierzchowne, czy dość ciężki i jesteśmy w bardzo złym stanie zdrowotnym, który wręcz zagraża naszemu życiu. W przypadku ciężkiego wypadku samochodowego za granicą szpital w danym kraju ma za zadanie zaopiekować się osobami poszkodowanymi i jak najszybciej wykonać badania, czy operację jeśli jest taka konieczność. Najpierw musimy odpocząć i dojść do siebie po wyjściu ze szpitala, a dopiero później zająć się formalnościami związanymi z wypadkiem samochodowym za granicą. Musimy być w pełni sił, aby kontynuować wypełnianie dokumentów i rozmowy z ubezpieczycielem. Sposób załatwiania zależy od tego, czy wypadek samochodowy za granicą  zdarzył się z naszej winy lub czy to my jesteśmy osobą poszkodowaną. Oczywiście procedury są zupełnie różne, gdy wypadek samochodowy za granicą został spowodowany przez nas i w dodatku w tej kolizji ucierpiały osoby z drugiego samochodu lub przechodnie znajdujący się akurat w okolicy miejsca wypadku. Jeżeli nie mamy pojęcia jak to wszystko pozałatwiać, to musimy się udać do swojego ubezpieczyciela, unktórego zakupiliśmy polisę samochodową i tam się wszystkiego dowiemy. Firma również może nam pomóc w załatwieniu wszystkich formalności oraz w razie ostateczności przejść przez rozprawę sądową, której nikt z nas nie lubi i nie chciałby doświadczyć. Jednak niektóre rzeczy są nieuniknione, zwłaszcza jeżeli jesteśmy sprawcami dość poważnego wypadku i to jeszcze poza granicami naszego kraju.