Przeskocz do treści

Najczęściej jeżeli dochodzi do wypadku lub kolizji na terenie Niemiec i uszkodzony zostaje samochód na polskich numerach rejestracyjnych pierwszą myślą jego właściciela jest myśl, że trzeba przetransportować uszkodzony samochód do Polski i dopiero na terenie kraju możliwe jest rozpoczęcie procesu likwidacji powstałej szkody. Takie myślenie jest błędne, ponieważ nie zaleca się, a czasem wręcz odradza transportowanie uszkodzonego samochodu z Niemiec do Polski, bo jest to czasochłonne i niezmiernie kosztowne, a zgodnie z zapisami prawa osoba poszkodowana nie powinna samodzielnie ponosić kosztów powstałej szkody. Wobec tego koszt nieuzasadnionego transportu uszkodzonego samochodu do Polski może nie zostać poszkodowanemu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwrócony. Transport uszkodzonego samochodu do Polski uzasadniony jest tylko w niewielu przypadkach uzasadniony i jego koszt powinien być zwrócony. Możliwe jest transportowanie uszkodzonego samochodu do Polski wówczas, gdy na skutek uszkodzeń samochód nie nadaje się do ruchu lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody aby naprawy dokonać w polskim warsztacie lub serwisie samochodowym.

Wykonanie opinii technicznej uszkodzonego na terenie Niemiec polskiego samochodu można zlecić rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT. Sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działa na terenie całego kraju i skorzystać z ich usług można praktycznie w każdym miejscu. Wykonana przez pracownika MOTOEXPERT opinia techniczna bez problemów zostanie uznana przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe ponieważ wykonana będzie w języku polskim i zgodnie z polskim prawem i wymogami.
Jeżeli jednak uszkodzony samochód zostanie przetransportowany do Polski i dopiero  tam zacznie się proces likwidacji szkody, można wówczas zlecić wykonie opinii technicznej współpracującemu z siecią MOTOEXPERT polskiemu rzeczoznawcy.

Warto jest skorzystać z oferowanych przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT usług, ponieważ stawiają oni na dobro klienta i dbają o jego wysoki poziom obsługi. Dlatego też wykonywane przez pracowników sieci MOTOEXPERT opinie techniczne są wykonywane profesjonalnie i są akceptowane przez polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, staja się więc podstawą wypłaty odszkodowania bez konieczności transportowania uszkodzonego samochodu do Polski.

Działająca na terenie całych Niemiec sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT wykonuje oględziny pojazdów po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec. Pracownicy sieci MOTOEXPERT swoje usługi wykonują w sposób niezwykle dokładny i profesjonalny. Wykonywane przez pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oględziny pojazdu wykonywane są z niezwykła staranności, dzięki przeprowadzaniu ich na specjalnie do tego przystosowanych stanowiskach z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i narzędzi. Przeprowadzenie dokładnych oględzin pojazdu jest niezmiernie istotne, ponieważ sporządzona na podstawie oględzin pojazdu opinia techniczna oraz kosztorys napraw staną się dokumentami na postawie których zostanie wypłacone odszkodowanie. Dlatego czas w jakim pracownicy siec rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT przeprowadzają oględziny pojazdu jest długi, ale poszkodowany będzie mieć pewność że zostaną dostrzeżone i spisane wszystkie uszkodzenia pojazdu a sporządzona w trakcie oględzin pojazdu dokumentacja fotograficzna będzie przejrzysta i czytelna.

Dobrze jest wiedzieć, gdzie szukać pomocy i do kogo się zwrócić, jeżeli zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek i będziemy uczestnikami kolizji samochodowej na terenie Niemiec. Co zrobić, aby nie zostać oszukanym przez nierzetelnego i miało dokładnego eksperta, który swoją pracę wykonuje pobieżnie, i któremu nie zależy na naszym dobru, a wykonana przez niego dokumentacja jest mało czytelna lub wręcz pobieżna i nie uwzględnia wszystkich uszkodzonych części. Dlatego też otrzymane na tej podstawie odszkodowania będzie znacznie zaniżone i nie wystarczy nam na naprawę wszystkich uszkodzeń naszego pojazdu.

Dlatego, aby tego wszystkiego uniknąć należy zwrócić się po pomoc i zlecić wykonanie oględzin samochodu właśnie profesjonalistom sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. Będziemy mieć wówczas gwarancję, że swoją pracę wykonają profesjonalnie i z wielką starannością, oględziny pojazdu przeprowadzą niezwykle starannie i dokładnie dzięki temu dostrzegą i spiszą wszystkie powstałe uszkodzenia, które należy naprawić a sporządzona na ich podstawie opinia techniczna i kosztorys napraw będą sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym. Wtedy wypłacone na ich podstawie przez Towarzystwo ubezpieczenie odszkodowanie pokryje wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego samochodu.

Może nam się wydawać, że koszt opinii technicznej samochodu uszkodzonego w wypadku lub kolizji samochodowej wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT jest stosunkowo wysoki jednak tak wykonana opinia techniczna niesie ze sobą znaczne korzyści.

Opinia techniczna wykonana przez niezależnego, niezwiązanego z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, rzeczoznawcę samochodowego sieci MOTOEXPERT jest wykonana w sposób niezwykle staranny i dokładny, uwzględnia wszystkie powstałe w wyniku zdarzenia szkody przez co staje się podstawą otrzymania wyższego odszkodowania.

Powinniśmy pamiętać, że koszt opinii technicznej wykonany prze niemieckiego rzeczoznawcę samochodowego będzie wyższy niż wykonany przez eksperta polskiego, warto jednak się zastanowić co jest dla nas korzystniejsze.

Korzystniejsze dla nas jest zlecenie wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT mimo, że koszt opinii technicznej, na który składa się m.in. duży nakład pracy eksperta, jego dokładność i wiedza, jest stosunkowo wyższy jednak w przeciwieństwie do innych rzeczoznawców, którzy oczekują od razu zapłaty za swoje usługi rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT wychodzą naprzeciw swoim klientom, osobom i tak już poszkodowanym i stosują cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcy.

Stosując dużo korzystniejszą formę rozliczenia cesję wierzytelności rozliczają się z klientami „bezgotówkowo”. Oznacza to, że nie musimy od razu płacić za wykonaną usługę, koszt wykonanej przez pracownika sieci MOTOEXPERT opinii technicznej jest pokrywany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Jest to dla nas bardzo duże udogodnienie Taka formę rozliczenia kosztu opinii technicznej stosują tylko rzeczoznawcy sieci MOTOEXPERT inni rzeczoznawcy zarówno polscy jak i niemieccy oczekują zapłaty od razu, w chwili wykonania usługi.

Stosując „bezgotówkową” formę rozliczenia kosztów wykonania opinii technicznej uszkodzonego w wyniku wypadu komunikacyjnego samochodu rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT starają się wyjść na przeciw osobom poszkodowanym. Rozwiązanie to umożliwia coraz większej liczbie Polaków, korzystanie z usług pracowników sieci. Dzięki temu że wykonana przez nich opinia techniczna jest bezstronna, dokładna i fachowa także obywatele naszego kraju poszkodowani w wypadkach mają szanse otrzymania należnego, możliwie najwyższego odszkodowania wystarczającego na naprawę wszystkich uszkodzeń.

Nie jest konieczne zgłoszenie szkody drogowej po wypadku za granicą od razu, może nastąpić to dopiero po powrocie do Polski. Najczęściej poszkodowani w wypadkach za granicą Polacy zgłaszają taką szkodę do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tego z którym zawarli umowę ubezpieczenia OC lub do znajdującego się w Polsce reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (towarzystwa sprawcy wypadku). Nie są to jednak dobre rozwiązania, bo w obydwóch przypadkach osoby poszkodowane w wyniku wypadku za granicą mogą napotkać pewne trudności.

Pierwszym i chyba największym rozczarowaniem, jakie może spotkać poszkodowanego w wypadku samochodowym za granicą Polaka jest najczęściej brak pomocy ze strony własnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Uważają one, że jeżeli do szkody doszło za granicą to nie mają obowiązku pomocy w pośrednictwie z właściwym zagranicznym Towarzystwem Ubezpieczeniowym i odsyłają poszkodowanych do reprezentanta w Polsce właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tu z kolei poszkodowani napotykają trudności spowodowane zbyt długim czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Obydwa przedstawione wyżej rozwiązania nie są do końca korzystne. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie zagranicznej szkody drogowej bezpośrednio do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawy wypadku za granicą.

W jaki sposób zgłosić szkodę do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Aby zaoszczędzić sobie wielu nieprzewidzianych trudności warto skorzystać z usług i proponowanych rozwiązań jakie proponują pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT. W ramach swojej szerokiej działalności zajmują się również likwidacją zagranicznych szkód drogowych obywateli innych krajów w tym i Polski. Współpracujący z nimi polskojęzyczni adwokaci chętnie pomagają poszkodowanym Polakom w bezpośrednich kontaktach z zagranicznymi (niemieckimi) Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, pomagając im w znalezieniu właściwego sprawcy wypadku oraz w zgłoszeniu powstałej szkody. Natomiast pracownicy sieci MPTOEXPERT od lat zajmują się wykonywaniem niezależnych opinii technicznych i kosztorysów napraw samochodów poszkodowanych Polaków.

Skorzystanie z usług pracowników sieci MOTOEXPERT pozwoli na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę, przez zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe, należnego odszkodowanie, które zostanie wypłacone na podstawie perfekcyjnie wykonanej opinii technicznej i będzie możliwie najwyższe.

W obecnych czasach mimo bardzo dużej konkurencji bardzo trudno w Polsce znaleźć dobry warsztat blacharsko-lakierniczy, którego pracownicy wykonują swoje usługi w sposób fachowy i dokładny. Odbierając naprawiony samochód rzadko kto sprawdza dokładnie wykonanie naprawy blacharsko-lakierniczej bezwzględnie ufając, że oddał swój samochód w ręce fachowców. Po czasie, w trakcie użytkowania okazuje się że samochód został naprawiony niedokładnie, niestarannie wówczas najczęściej jest już za późno na reklamacje ponieważ poszkodowany właściciel samochodu w takim przypadku musi najpierw udowodnić, że usterka jest błędem w sztuce, a nie wynikiem użytkowania samochodu w międzyczasie. W takim przypadku pozostaje poszkodowanemu dochodzenie swoich praw na drodze dowodowo-prawnej, która jest zazwyczaj kosztowna i czasochłonna dlatego większość rezygnuje z dochodzenia swoich praw właśnie w ten sposób.

Co robić gdy na skutek wypadku jesteśmy zmuszeni oddać uszkodzony samochód do warsztatu blacharsko-lakierniczego.

Aby mieć pewność, że zlecona usługa zostanie wykonana w sposób fachowy i dokładny a samochód będzie prezentował się tak jak przed wypadkiem, warto się dobrze zastanowić jaki warsztat blacharsko-lakierniczy wybrać. Najlepiej aby to był certyfikowany i fachowy warsztat znajdujący się w regionie zamieszkania poszkodowanego.

Jaki warsztat w blacharsko-lakierniczy znajdujący się w danym regione wybrać?

Aby ułatwić poszukiwania właściwego warsztatu blacharsko-lakierniczego firma MOTOEXPERT, ramach programu „Perfekcyjny Warsztat” zweryfikowała ponad 520 serwisów dilerskich i warsztatów blacharsko-lakierniczych w Polsce. Okazało się, że wysokie wymagania jakie stawiali badanym warsztatom pracownicy sieci MOTOEXPERT spełniło tylko 82. Warsztaty te otrzymały certyfikaty MOTOEXPERT.

Otrzymane certyfikaty świadczą o tym, że firmy te spełniają bardzo wysokie wymagania oraz wydają swoim klientom 5-letnią gwarancję na swoje usługi , w tym również na usługi lakiernicze, oferują auto zastępcze na czas naprawy uszkodzonego samochodu jednocześnie rozliczając koszty naprawy takiego auto bezpośrednio z polskimi lub niemieckimi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Adresy firm posiadających certyfikat MOTOEXPERT można uzyskać zwracając się bezpośrednio do polskojęzycznych pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT drogą e-mailowa na adres : info@MOTOEXPERT.com.pl

Jeżeli staliśmy się uczestnikami wypadku samochodowego za granicami Polski np. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii najczęściej pierwszą rzeczą jaką w takim przypadku robimy to zgłaszamy szkodę do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Problem zaczyna się wtedy kiedy nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie jest zainteresowane udzieleniem nam pomocy w procesie likwidacji szkody. Teoretycznie ma do tego prawo, ponieważ jeżeli wypadek drogowy wydarzył się nie z naszej winy to stroną odpowiedzialną za likwidację szkody będzie zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Wobec tego okazuje się że szkodę po wypadku samochodowym za granicą powinniśmy zgłosić do reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Zgłoszenie szkody po wypadku za granicą do reprezentanta zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku z kolei wydłuża czas likwidacji szkody, ponieważ znajdujący się na terenie Polski reprezentant zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego to zagraniczne Towarzystwo tylko reprezentuje, więc nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Za jego pośrednictwem tylko następuje zgłoszenie szkody a cała dokumentacja związana z wypadkiem przesyłana jest bezpośrednio do centrali zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wszystkie te procedury z wydłużają czas likwidacji szkody lub otrzymania należnego odszkodowania.

Aby skrócić czas likwidacji powstałej za granicą (w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii) szkody i zaoszczędzić sobie stresów związanych z załatwianiem wszystkich niezbędnych formalności warto po pomoc zwrócić się do pracowników sieci MOTOEXPERT oraz do współpracujących z siecią MOTOEXPERT niemieckich adwokatów. Możemy do nich zgłosić powstałą za granicą szkodę a polskojęzyczni pracownicy sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT zajmą się naszym samochodem, załatwią za nas wszystkie niezbędne formalności wykonają nam potrzebne opinie techniczne i kosztorysy, które są bez problemu akceptowane przez wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe, skontaktują się i załatwią wszystkie problematyczne sprawy i kwestie odszkodowań bezpośrednio z zagranicznym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wszystkie te podjęte przez sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT działania skrócą nam czas oczekiwania na wypłatę należnego odszkodowania za wypadek za granicą (w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii).

Wybierając się na zagraniczne wycieczki warto wcześniej wszystko zapiąć na ostatni guzik. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, poznanie przepisów kraju, do którego się udajemy i ubezpieczenie pozwolą na zmniejszenie ryzyka. Kolizja samochodowa w Holandii może wiązać się z wieloma nieprzyjemnościami. Oprócz tego, że nasza znajomość języka może nie być do końca zadowalająca, dochodzi jeszcze dostosowanie się do przepisów holenderskich w zakresie ruchu drogowego, czy choćby podjęcie kolejnych kroków po wypadku. Nieznajomość języka podczas kolizji samochodowej w Holandii jest niewygodna o tyle, że ciężko ustalić, kto był winien, czy wyjaśnić przyczyny wypadku i ustalić kolejne kroki dotyczące wypłaty ubezpieczenia. Z tego powodu wiele osób decyduje się na rzeczoznawcę samochodowego, który jednocześnie może służyć pomocą jako tłumacz. Kolizja samochodowa w Holandii nie musi być na tyle groźna, żeby pokrzyżować nam plany urlopowe czy zawodowe. Zniszczony samochód może jednak nie nadawać się do dalszej drogi, a konieczność oszacowania szkód może opóźnić wszelkie plany. Wszyscy chyba zdają sobie sprawę, że nawet największa ostrożność nie chroni przed wypadkiem, jednak zwiększenie uwagi na drodze oraz bogata wyobraźnia pomogą ograniczyć kolizje samochodowe w Holandii. Przewidywanie sytuacji i zachowania innych kierowców na drodze pomaga później zareagować w momencie, kiedy wypadek jest nieunikniony i ograniczyć jego skutki. Decydując się na podróżowanie własnym samochodem trzeba wziąć pod uwagę, że cała podróż nie musi przebiec zgodnie z planem. Ubezpieczenie OC lub chociaż od nieszczęśliwych wypadków zawsze pozwoli nam na późniejsze finansowe odszkodowanie. Mimo, iż kolizja samochodem w Holandii nie powinna być powodem do wzbogacenia się, to jednak pieniądze z odszkodowania mogą się przydać na zabiegi lecznicze czy rehabilitacje po zakończeniu leczenia. Kolizje samochodowe w Holandii zdarzają się prawie tak często, jak w innych krajach i w wielu wypadkach niewątpliwie jest winny jest człowiek. Unikając kolizji samochodem w Holandii oszczędzimy sobie kłopotów ze zdrowiem.

Kosztorys napraw uszkodzonego samochodu po wypadku komunikacyjnym w Niemczech jest dokumentem, który określa sposób naprawy uszkodzonego samochodu, powinien uwzględniać również wszystkie części które należy wymienić na nowe oraz te które nadają się do naprawy. Kosztorys naprawy jest również podstawą do wypłaty odszkodowania za powstałe w wyniku wypadku lub kolizji drogowej szkody dzięki któremu możemy dokonać napraw.
Większość obywateli naszego kraju ulegający wypadkom komunikacyjnym na terenie Niemiec zleca wykonanie kosztorysu naprawy, po przetransportowaniu uszkodzonego samochodu do Polski, polskiemu ekspertowi. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że możliwe jest zlecenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu jeszcze na terenie Niemiec, bezpośrednio po wypadku, bez konieczności żmudnego i czasochłonnego transportowania uszkodzonego samochodu do Polski. Zlecenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu ekspertowi jest niezmiernie korzystne dla Polaków, ponieważ uwzględnia on niemieckie stawki roboczo-godzinowe, które zasadniczo są o wiele wyższe niż polskie stawki roboczo-godzinowe, a co za tym idzie, wypłacone odszkodowanie za szkody komunikacyjne jest wyższe niż to, które zostałyby wypłacone w Polsce.

Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT.

Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT są czasami jedynymi kosztorysami wykonanymi po wypadku lub kolizji drogowej na terenie Niemiec i stają się podstawą wypłaty odszkodowania. Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT zawierają nie tylko korzystne stawki niemieckie ale wskazania dotyczące napraw. Jasno wskazane są również części, które można naprawić oraz te które należy wymienić na nowe ponadto określa wszystkie niezbędne prace naprawcze zgodnie z ukierunkowaniami producenta samochodu.
Jeżeli zlecimy wykonanie kosztorysu napraw rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT będziemy mieć gwarancję, że zostanie wykonany wg niemieckich stawek roboczo-godzinnych, będzie zawierał wszystkie kompletne informacje o uszkodzeniach i zalecenia dotyczące napraw uszkodzonych części oraz wymianie ich na nowe zgodnie ze stanem faktycznym. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wypłacone na podstawie kosztorysu napraw odszkodowanie będzie możliwie najwyższe i wystarczy nam na naprawę samochodu.