Przeskocz do treści

Kosztorys napraw uszkodzonego samochodu po wypadku komunikacyjnym w Niemczech jest dokumentem, który określa sposób naprawy uszkodzonego samochodu, powinien uwzględniać również wszystkie części które należy wymienić na nowe oraz te które nadają się do naprawy. Kosztorys naprawy jest również podstawą do wypłaty odszkodowania za powstałe w wyniku wypadku lub kolizji drogowej szkody dzięki któremu możemy dokonać napraw.
Większość obywateli naszego kraju ulegający wypadkom komunikacyjnym na terenie Niemiec zleca wykonanie kosztorysu naprawy, po przetransportowaniu uszkodzonego samochodu do Polski, polskiemu ekspertowi. Niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, że możliwe jest zlecenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu rzeczoznawcy samochodowemu jeszcze na terenie Niemiec, bezpośrednio po wypadku, bez konieczności żmudnego i czasochłonnego transportowania uszkodzonego samochodu do Polski. Zlecenie wykonania kosztorysu naprawy niemieckiemu ekspertowi jest niezmiernie korzystne dla Polaków, ponieważ uwzględnia on niemieckie stawki roboczo-godzinowe, które zasadniczo są o wiele wyższe niż polskie stawki roboczo-godzinowe, a co za tym idzie, wypłacone odszkodowanie za szkody komunikacyjne jest wyższe niż to, które zostałyby wypłacone w Polsce.

Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT.

Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT są czasami jedynymi kosztorysami wykonanymi po wypadku lub kolizji drogowej na terenie Niemiec i stają się podstawą wypłaty odszkodowania. Kosztorysy napraw wykonane przez rzeczoznawców samochodowych sieci MOTOEXPERT zawierają nie tylko korzystne stawki niemieckie ale wskazania dotyczące napraw. Jasno wskazane są również części, które można naprawić oraz te które należy wymienić na nowe ponadto określa wszystkie niezbędne prace naprawcze zgodnie z ukierunkowaniami producenta samochodu.
Jeżeli zlecimy wykonanie kosztorysu napraw rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT będziemy mieć gwarancję, że zostanie wykonany wg niemieckich stawek roboczo-godzinnych, będzie zawierał wszystkie kompletne informacje o uszkodzeniach i zalecenia dotyczące napraw uszkodzonych części oraz wymianie ich na nowe zgodnie ze stanem faktycznym. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wypłacone na podstawie kosztorysu napraw odszkodowanie będzie możliwie najwyższe i wystarczy nam na naprawę samochodu.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY W NIEMCZECH

Wycena szkód powypadkowych 


Wypadek w Niemczech - Opiniowanie szkód

Znaczny wzrost liczby podróżujących za granicę Polaków przyczynił się w ostatnich latach również do wzrostu liczby wypadków drogowych, jakim nasi rodacy ulegają podczas pobytu poza granicami kraju. Duży odsetek wypadków i kolizji samochodowych z udziałem polskich kierowców jest odnotowywany corocznie za zachodnią granicą – w Niemczech, a także na terenie Austrii i Szwajcarii.

Wypadkom drogowym na terenie Niemiec lub innych krajów Europy Zachodniej ulegają zwykle kierowcy poruszający się pojazdami na polskich znakach rejestracyjnych. Ma to związek z coraz popularniejszymi wyjazdami zarobkowymi naszych rodaków do krajów unijnych. Często zdarza się również, że Polscy są uczestnikami niezawinionych przez siebie zdarzeń drogowych na terenie Niemiec. Wówczas powinni pamiętać, że w sytuacji, gdy ponieśli straty materialne, a ich pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu mogą dochodzić należnego im odszkodowania powypadkowego.

Aby móc przeprowadzić procedurę likwidacyjną po wypadku drogowym lub kolizji z obcokrajowcem, poszkodowany Polak w pierwszej kolejności powinien zadbać o sporządzenie wyceny szkód powypadkowych, która pozwoli ustalić zakres i wartość poniesionej szkody komunikacyjnej. Wyceną szkód po wypadkach w Niemczech zajmują się niemieccy rzeczoznawcy samochodowi, świadczący niezależne usługi z zakresu opiniowania szkód powypadkowych i pokolizyjnych.

Rzeczoznawca samochodowy w Niemczech na zlecenie poszkodowanego polskiego kierowcy może sporządzić – w zależności od wysokości szkody – kompleksową opinię techniczną lub kalkulację kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Na podstawie dokumntacji, jaką jesteśmy w stanie uzyskać od rzeczoznawcy w Niemczech możliwa będzie likwidacja szkody i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy zdarzenia.

Skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy samochodowego w Niemczech jest zwykle bardzo dobrym i rozsądnym posunięciem ze strony osoby poszkodowanej. Po pierwsze pozwala na szybsze rozpoczęcie działań związanych z wyceną szkód powypadkowych, po drugie może mieć wpływ na wysokość skalkulowanego odszkodowania powypadkowego. Warto zaznaczyć, że istnieją w Niemczech biura rzeczoznawcze, w których niemiecki rzeczoznawca samochodowy posługuje się językiem polskim (np. sieć MOTOEXPERT z Norymbergii). Jest to o tyle ważne, że pomoc po wypadku za granicą mogą otrzymać w Niemczech również ci poszkodowani, którzy nie znają języka niemieckiego.

Jeśli zatem byłeś uczestnikiem niezawinionego wypadku drogowego w Niemczech, pamiętaj  o możliwości skorzystania z pomocy rzeczoznawcy samochodowego z Niemiec. W celu zasięgnięcia bliższych informacji polecamy kontakt z centralą sieci MOTOEXPERT pod numerem +49 (0)911 9646 455.

Wypadek w Niemczech - Niemiecki rzeczoznawca samochodowy