Zdarza się, że normalne, zwykłe życie, jakie mamy na co dzień może się w jednej chwili skończyć. Uczestniczenie w wypadku samochodowym może sprawić, że zmieni się całkowicie sposób, w jaki spędzaliśmy czas. Nie zawsze powodem wypadku samochodowego będzie nasza nieostrożność, czy brak uwagi. Często w takich zdarzeniach biorą udział całkowicie niewinne osoby postronne, czy inni kierowcy. Nawet nie siedząc za kierownicą należy zwracać uwagę na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem kierowców różnego rodzaju pojazdów. W czasie wypadku samochodowego, jeśli doszło do zderzenia pieszy ma prawie zerowe szanse na przeżycie. Możliwość uniknięcia tego nie zawsze jest realna, ale zwiększenie koncentracji na otoczeniu może być pomocne. Wypadek samochodowy może diametralnie odmienić życie. Pobyt w szpitalu jest skutkiem tego zdarzenia. Diagnoza, jaką stawia lekarz, często wymaga od nas podjęcia dodatkowego leczenia poza szpitalem. Dodatkowe tabletki, akcesoria do rehabilitacji, czy zabiegi usprawniające są kontynuacją leczenia szpitalnego. Mimo wszelkich zabiegów zdarza się, że musimy zmienić tryb życia, jaki prowadziliśmy. Znacznie słabsza kondycja, pogorszenie stanu zdrowia, leczenie urazów sprawia, że musimy dostosować się do wymagań organizmu. Wypadek samochodowy wpływa często na późniejsze życie. Brak pełnej sprawności, czy niemożność powrotu do pełnego zdrowia sprawia, że pojawiają się pewne ograniczenia. Brak możliwości przeciążania mięśni, czy kości, zwiększenie ryzyka kolejnych urazów sprawia, że o wypadku samochodowym możemy pamiętać bardzo długo. Z tego powodu ostrożność wpływa na to w jakim zdrowiu spędzimy resztę życia. Wypadek samochodowy może być także powodem stresów, psychicznych urazów i awersji do komunikacji. Życie z fobiami, czy urazami jest czasami znacznie trudniejsze niż z fizyczną niepełnosprawnością. Ostrożność na drodze, obserwowanie zarówno innych użytkowników drogi, jak i otoczenia może pomóc w uniknięciu takich sytuacji bądź zminimalizowania ich skutków. Szybkie reakcje nieraz potrafią uratować życie i ograniczyć skutki kolizji.

W dzisiejszych czasach podróże do innych krajów stały się codziennością. Coraz częściej wyjeżdżamy poznajemy nowe miejsca. poszerzamy nasze horyzonty. Jednak mimo niewątpliwych korzyści związanymi z podróżami do innych krajów, istnieje też niestety ryzyko, że możemy ulec wypadkowi samochodowemu.

Jak sobie w takim przypadku radzić i gdzie szukać pomocy?

Jeżeli zdarzy nam się nieprzyjemne zdarzenie i ulegniemy nie z naszej winy wypadkowi lub kolizji samochodowej na terenie Austrii czy Szwajcarii, możemy skorzystać z pomocy pracowników sieci rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, którzy oferują możliwość zholowania uszkodzonego na skutek wypadku w Austrii lub Szwajcarii samochodu do Polski lub do Niemiec.

W takim przypadku powinniśmy się dobrze zastanowić, gdzie ewentualnie chcemy zholować nasz samochód, ponieważ - zgodnie z niemieckim prawem - wypadki na terenie Austrii czy Szwajcarii podlegają takim samym zasadom, jak wypadki w Niemczech. Wobec tego najkorzystniejszym dla nas rozwiązaniem będzie transport samochodu do Niemiec i zlecenie wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu MOTOEXPERT. Zlecając wykonanie opinii technicznej pracownikowi sieci MOTOEXPERT, możemy znacznie skrócić czas likwidacji szkody, ponieważ zostanie ona przesłana bezpośrednio do zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Poza zaoszczędzeniem cennego czasu zyskamy opinię techniczną wykonaną profesjonalnie, zgodną z niemieckimi standardami i uwzględniającą niemieckie stawki (znacznie korzystniejsze dla nas), a otrzymane na jej podstawie odszkodowanie będzie możliwe najwyższe.

Innym rozwiązaniem jest zholowanie uszkodzonego samochodu przez współpracującą z siecią MOTOEXPERT pomocą drogową bezpośrednio do Polski. W takim przypadku najkorzystniejszym dla nas rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania niemieckiej opinii technicznej po wypadku w Austrii lub Szwajcarii współpracującemu z siecią rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT polskiemu ekspertowi. Będziemy mieli wówczas pewność, że opinia techniczna zostanie wykonana w sposób właściwy, uwzględni wszystkie powstałe szkody oraz zostanie uznana przez zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy i stanie się podstawą wypłaty należnego odszkodowania.

Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT oferują możliwość zholowania uszkodzonego po wypadku w Austrii lub Szwajcarii pojazdu oraz pomoc przy likwidacji szkody.

Każdy kierowca, który wybiera się w podróż do innego państwa swoim samochodem obawia się przede wszystkim tego, że będzie miał wypadek, do którego dojdzie z jego winy. Obawia się konsekwencji tego zdarzenia, ale także tego, że będzie musiał ponieść wysokie koszty związane nie tylko z naprawą uszkodzonych aut, ale także z leczeniem osób, które ucierpiały w wypadku. Dlatego też kierowcy, którzy muszą wyjechać w podróż zagraniczna własnym samochodem staraj się wykupić najlepsze ubezpieczenia, które zapewnią im ochronę właśnie w takich sytuacjach. Dla tych kierowców nawet poważna stłuczka autem za granicą nie jest powodem do zmartwień. Wiedzą bowiem bardzo dobrze, że dzięki temu, że posiadają dodatkowe ubezpieczenie mogą czuć się w miarę bezpiecznie. Niestety bardzo często zapominają o tym, że pomimo tego, że podczas pobytu za granicą zostanie im udzielona pomoc przez ubezpieczyciela, to już po powrocie do kraju może się okazać, że towarzystwo ubezpieczeniowe oczekuje od nich zwrotu poniesionych kosztów. Dlatego też decydując się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, należy zwrócić uwagę na znajdujące się w nim zapisy. Stłuczka autem za granicą może mieć bowiem swoje konsekwencje także po powrocie do kraju. Jednak zdaniem wielu kierowców posiadanie dodatkowego ubezpieczenia jest korzystne. Nawet wtedy, kiedy stłuczka autem za granicą wydarzyła się z naszej winy, to pomoc udzielona poza granicami kraju przez ubezpieczyciela jest bardzo ważna. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że posiadanie dodatkowego ubezpieczenia pozwala się poczuć w miarę bezpiecznie. Z całą jednak pewnością kierowcy, którzy decydują się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, powinni bardzo dokładnie przeczytać treść polisy. Dowiedzą się wtedy, na jaką pomoc mogą liczyć, kiedy będą mieć stłuczkę autem za granicą, jakie będą im przysługiwać prawa oraz roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela. Dodatkowa polisa powinna określać także, w jakim stopniu będą pokrywane szkody, kiedy dojdzie do stłuczki autem za granicą oraz jakie dokumenty po powrocie do kraju musi przedstawić kierowca. Decydując się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, warto zwrócić uwagę nie tylko na warunki pomocy w sytuacji, kiedy dochodzi do stłuczki autem za granicą, ale także na to, kiedy jeszcze w ramach ubezpieczenia możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela lub też współpracujących z nim firm.

Polacy zwykle zostają poszkodowani w szkodach OC na terenie Niemiec, ale coraz częściej zdarzają się wypadki, w wyniku których powstają szkody Autocasco, które mają miejsce również w Niemczech. Takimi szkodami Autocasco zajmują się doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi z MOTOEXPERT, którzy między innymi wykonują opinie techniczne po szkodach z Autocasco występujących na terenie Niemiec. Po dokonaniu oględzin uszkodzonego pojazdu rzeczoznawcy MOTOEXPERT mogą wykonać zgodną z polskim i niemieckim prawem opinię techniczną w języku polskim. Gdy szkoda Autokasko powstała na terenie Niemiec, nie jest konieczne transportowanie uszkodzonego auta do Polski w celu wykonania opinii technicznej oraz oględzin uszkodzonego pojazdu. Opinia techniczna wykonana przez rzeczoznawcę z MOTOEXPERT jest z punktu widzenia prawa tak samo ważna i niezbędna, by na jej podstawie poszkodowany otrzymał odszkodowanie z Autocasco. Firma MOTOEXPERT stosuje procedurę dotyczącą szkód Autocasco, dzięki której poszkodowany zaledwie w przeciągu tygodnia może otrzymać gotową opinię techniczną szkody z Autokasko i nie ma wtedy konieczności przetransportowania samochodu do Polski. Wszelkie koszty wykonania opinii technicznej po szkodzie Autocasco przez rzeczoznawcę samochodowego z firmy MOTOEXPERT pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym osoba poszkodowana wykupiła AC. Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują wymienione zlecenia przekonani o zgodzie towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowanego na opiniowanie szkody Autocasco w Niemczech przez rzeczoznawcę samochodowyego MOTOEXPERT. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie mają problemu z wyrażeniem zgody na to, by rzeczoznawca z MOTOEXPERT wykonał opinię techniczną po szkodzie AC w Niemczech. Wykonanie opinii technicznej przez firmę MOTOEXPERT jest dobrym rozwiązaniem, zarówno dla osób poszkodowanych, jak i dla ich towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ odbywa się to profesjonalnie i w krótkim czasie. Istnieje też możliwość tego, aby rzeczoznawca MOTOEXPERT wykonał opinię szkody Autocasco na zlecenie polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie przepisów Autocasco.

Błędnie wykonana opinia techniczna po wypadku samochodowym lub po kolizji na terenie Niemiec jest bardzo często sporządzana przez ekspertów z Niemiec, którym to osoby poszkodowane w wypadkach za granicą zlecają opiniowanie szkód powypadkowych. Taka błędna opinia techniczna nierzadko staje się podstawą do wypłacenia zbyt niskiego odszkodowania powypadkowego, które nie zadowala osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym na terenie Niemiec. Opinia powypadkowa, z której osoba poszkodowana nie jest zadowolona prawie zawsze odbiega od rzeczywistości, przy czym nie jest również wykonana zbyt dokładnie. Profesjonalni rzeczoznawcy samochodowi z firmy MOTOEXPERT znając realia dotyczące błędnie wykonywanych przez ekspertów z Niemiec opinii technicznych, oferują osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym na terenie Niemiec rzetelne, obiektywne i przejrzyste powypadkowe opinie techniczne. Opinie techniczne, które wykonują rzeczoznawcy samochodowi z firmy MOTOEXPERT odzwierciedlają zakres uszkodzeń, do których doszło w trakcie wypadku w Niemczech, a także zawierają realną kalkulację naprawy pojazdu.

Powodów, dla których opinia techniczna została błędnie wykonana jest dużo. Jedną z nich są niedokładne oględziny pojazdu. Mogą one prowadzić do błędnie wykonanej opinii technicznej. Innym powodem jest brak porozumienia pomiędzy poszkodowaną osobą z Polski a rzeczoznawcą samochodowym z Niemiec (na przykład ze względu na nieznajomość języka niemieckiego, czy niemieckiego prawa). To wszystko może prowadzić do tego, że na podstawie takiej błędnie wykonanej opinii technicznej poszkodowany otrzyma zaniżone odszkodowanie powypadkowe.

Aby uniknąć błędnie wykonanej opinii technicznej po wypadku samochodowym w Niemczech, warto zlecić tę usługę osobom, które wykonają ją w sposób rzetelny i profesjonalny. Rzeczoznawcy samochodowi z sieci MOTOEXPERT są w tej dziedzinie ekspertami i oferują pozbawione jakichkolwiek błędów i bardzo przejrzyste opinie techniczne. Oprócz tego eksperci MOTOEXPERT mogą być wielką pomocą dla niezadowolonego z błędnie wykonanej opinii technicznej klienta. Na zlecenie Klienta mogą oni dokonać weryfikacji takiej błędnej opinii technicznej, bądź wykonać zupełnie nową opinię techniczną, która jest całkowicie niezależna.

Nikt oczywiście nie planuje i nie wie, kiedy zdarzy nam się coś złego, a już zwłaszcza wypadek samochodowy za granicą. Jadąc na wakacje nie mamy takich złych myśli ani przeświadczeń, bo chcemy jak najlepiej spędzić czas wolny i nacieszyć się dniami wolnymi od pracy. Jednak jeżeli już nam się przydarzy nieszczęśliwy wypadek samochodowy za granicą, to niestety musimy być świadomi, co w takiej sytuacji należy wiedzieć i zrobić. Jak wiadomo w pierwszej kolejności powinniśmy przede wszystkim zadbać o własne zdrowie i życie, bo to jest najważniejsze. Nie martwmy się o samochód, bo on nie posiada tak jak ludzie serca i można go łatwo naprawić, natomiast z nami jest o wiele ciężej. Wszystko zależy od tego, czy wypadek samochodowy za granicą był lekki i obrażenia są powierzchowne, czy dość ciężki i jesteśmy w bardzo złym stanie zdrowotnym, który wręcz zagraża naszemu życiu. W przypadku ciężkiego wypadku samochodowego za granicą szpital w danym kraju ma za zadanie zaopiekować się osobami poszkodowanymi i jak najszybciej wykonać badania, czy operację jeśli jest taka konieczność. Najpierw musimy odpocząć i dojść do siebie po wyjściu ze szpitala, a dopiero później zająć się formalnościami związanymi z wypadkiem samochodowym za granicą. Musimy być w pełni sił, aby kontynuować wypełnianie dokumentów i rozmowy z ubezpieczycielem. Sposób załatwiania zależy od tego, czy wypadek samochodowy za granicą  zdarzył się z naszej winy lub czy to my jesteśmy osobą poszkodowaną. Oczywiście procedury są zupełnie różne, gdy wypadek samochodowy za granicą został spowodowany przez nas i w dodatku w tej kolizji ucierpiały osoby z drugiego samochodu lub przechodnie znajdujący się akurat w okolicy miejsca wypadku. Jeżeli nie mamy pojęcia jak to wszystko pozałatwiać, to musimy się udać do swojego ubezpieczyciela, unktórego zakupiliśmy polisę samochodową i tam się wszystkiego dowiemy. Firma również może nam pomóc w załatwieniu wszystkich formalności oraz w razie ostateczności przejść przez rozprawę sądową, której nikt z nas nie lubi i nie chciałby doświadczyć. Jednak niektóre rzeczy są nieuniknione, zwłaszcza jeżeli jesteśmy sprawcami dość poważnego wypadku i to jeszcze poza granicami naszego kraju.